Alexander Stefánsson: ræður


Ræður

Happdrættislán vegna framkvæmda við orðurveg og Austurveg

lagafrumvarp

Iðngarðar

þingsályktunartillaga

Félagsheimili

lagafrumvarp

Gildistaka byggingarlaga

fyrirspurn

Efling þjónustu- og úrvinnsluiðnaðar í sveitum

þingsályktunartillaga

Lífríki Breiðafjarðar

þingsályktunartillaga

Aðstoð við sveitarfélög vegna lagningar bundins slitlags á vegi í þéttbýli

þingsályktunartillaga

Umræður utan dagskrár

Framkvæmd laga um heilbrigðisþjónustu

fyrirspurn

Aðstoð við sveitarfélög vegna lagningar bundins slitlags á vegi í þéttbýli

þingsályktunartillaga

Framkvæmdastofnun ríkisins

lagafrumvarp

Jöfnun upphitunarkostnaðar í skólum

þingsályktunartillaga

Niðurfelling gjalda af efni til hitaveitna

þingsályktunartillaga

Tollskrá

lagafrumvarp

Útbreiðsla sjónvarps

fyrirspurn

Jöfnunarsjóður sveitarfélaga

fyrirspurn

Raungildi olíustyrks

fyrirspurn

Atvinnumöguleikar ungs fólks

fyrirspurn

Störf byggðanefndar

fyrirspurn

Ráðstafanir vegna breytingar á gengi íslenskrar krónu

lagafrumvarp

Takmörkun loðnuveiða

þingsályktunartillaga

Flugvallagjald

lagafrumvarp

Tímabundið vörugjald

lagafrumvarp

Kjaramál

lagafrumvarp

Tekjustofnar sveitarfélaga

lagafrumvarp

Verðjöfnunargjald af raforku

lagafrumvarp

Fisklöndun til fiskvinnslustöðva

þingsályktunartillaga

Áætlanagerð Framkvæmdastofnunar ríkisins um Dalabyggð

fyrirspurn

Fæðingarorlof kvenna í sveitum

þingsályktunartillaga

Orlof

lagafrumvarp

Tollskrá

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Verðjöfnunargjald af raforku

lagafrumvarp

Veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands

lagafrumvarp

Fjörutíu stunda vinnuvika

lagafrumvarp

Söluskattur

lagafrumvarp

Neyðarþjónusta Landssímans

fyrirspurn

Umbætur í málefnum barna

þingsályktunartillaga

Rannsókn á innsiglingaleiðinni í Höfn

þingsályktunartillaga

Rannsóknarnefnd til að kanna rekstur Flugleiða og Eimskipafélags Íslands

þingsályktunartillaga

Endurskoðun laga um almannatryggingar

þingsályktunartillaga

Húsnæðismálastofnun ríkisins

lagafrumvarp

Heilbrigðisþjónusta

þingsályktunartillaga

Sveigjanlegur vinnutími hjá ríkisfyrirtækjum og ríkisstofnunum

þingsályktunartillaga

Framkvæmdasjóður öryrkja

lagafrumvarp

Almennar skoðanakannanir

þingsályktunartillaga

Eftirlaun aldraðra

lagafrumvarp

Jarðhitaleit og fjarvarmaveitur á Snæfellsnesi og í Dalasýslu

fyrirspurn

Tolltekjur af sjónvarpstækjum og sjónvarp á sveitabæi

fyrirspurn

Símamál í Mosfellssveit

fyrirspurn

Málefni þroskaheftra

fyrirspurn

Aðstoð við þroskahefta

lagafrumvarp

Heilbrigðisþjónusta

lagafrumvarp

Heilbrigðisþjónusta

lagafrumvarp

Veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands

lagafrumvarp

Lyfjadreifing

lagafrumvarp

Sinfóníuhljómsveit Íslands

lagafrumvarp

Aðstoð við þroskahefta

lagafrumvarp

Heildarúttekt á fiskiskipaflota landsmanna

þingsályktunartillaga

Heilbrigðisþjónusta

lagafrumvarp

Framkvæmdir við dreifikerfi og búnað Ríkisútvarpsins

fyrirspurn

Ráðstafanir vegna lánsfjáráætlunar 1979

lagafrumvarp

Eftirlaun aldraðra

lagafrumvarp

Veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands

lagafrumvarp

Leiðrétting söluskatts af leiksýningum áhugafélaga

þingsályktunartillaga

Almannatryggingar

lagafrumvarp

Iðnlánasjóður

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Vegáætlun 1979-82

þingsályktunartillaga

Eignarnám hluta jarðarinnar Deildartungu ásamt jarðhitaréttindum

lagafrumvarp