Alexander Stefánsson: ræður


Ræður

Rannsókn kjörbréfs

Eftirlaun til aldraðra

lagafrumvarp

Verðjöfnunargjald af raforku

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Þinghlé

þingfrestun

Sinfóníuhljómsveit Íslands

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Húsnæðismálastofnun ríkisins

lagafrumvarp

Málefni hreyfihamlaðra

þingsályktunartillaga

Eftirlitsskylda Tryggingarstofnunar ríkisins á gjaldtöku tannlækna

fyrirspurn

Framkvæmdastofnun ríkisins

lagafrumvarp

Ráðstöfun á aðlögunargjaldi

fyrirspurn

Hagræðingarlán til iðnaðar

fyrirspurn

Landgrunnsmörk Íslands til suðurs

fyrirspurn

Samstarf við Færeyinga um ákvörðun ytri marka landgrunnsins

fyrirspurn

Útflutningsgjald af sjávarafurðum

lagafrumvarp

Iðnaður á Vesturlandi

þingsályktunartillaga

Tollskrá

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Tollskrá

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Dalabyggðaráætlun

þingsályktunartillaga

Tekjustofnar sveitarfélaga

lagafrumvarp

Útreikningur framfærsluvísitölu í hverju kjördæmi

þingsályktunartillaga

Orkujöfnunargjald

lagafrumvarp

Tollskrá

lagafrumvarp

Listskreytingar opinberra bygginga

lagafrumvarp

Áfengiskaup ráðuneyta

fyrirspurn

Störf milliþinganefndar í byggðamálum

fyrirspurn

Listskreytingar ískólum

fyrirspurn

Öryggi á vinnustöðum

lagafrumvarp

Búfjárhald í kaupstöðum og kauptúnum

lagafrumvarp

Olíumöl

fyrirspurn

Barnalög

lagafrumvarp

Öryggi á vinnustöðum

lagafrumvarp

Aðstoð við þroskahefta

lagafrumvarp

Húsnæðismálastofnun ríkisins

lagafrumvarp

Tilraunaveiðar með dragnót

fyrirspurn

Málefni hreyfihamlaðra

þingsályktunartillaga

Húsnæðismálastofnun ríkisins

lagafrumvarp