Alexander Stefánsson: ræður


Ræður

Umboðsmaður barna

lagafrumvarp

Lífeyrisréttindi heimavinnandi húsmæðra

lagafrumvarp

Kjarnorkuverið í Dounreay í Skotlandi

fyrirspurn

Orlofsdeild Póstgíróstofu

fyrirspurn

Húsnæðismál

(störf milliþinganefndar)
fyrirspurn

Almannatryggingar

(örorkumatsnefnd)
lagafrumvarp

Lífeyrissjóður allra landsmanna

þingsályktunartillaga

Umsóknir um húsnæðislán

fyrirspurn

Lánveitingar Húsnæðisstofnunar ríkisins

fyrirspurn

Húsnæðissparnaðarreikningar

(túlkun laganna)
fyrirspurn

Jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla

fyrirspurn

Aukning fjár til Byggingarsjóðs verkamanna

fyrirspurn

Mat heimilisstarfa til starfsreynslu

(framkvæmd þingsályktunar)
fyrirspurn

Landkaupasjóður kaupstaða og kauptúna

(afnám laga)
lagafrumvarp

Tekjustofnar sveitarfélaga

(lækkun útsvars)
lagafrumvarp

Skipulagslög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Breytingar á lánskjaravísitölu í september 1983

fyrirspurn

Umhverfismál

(undirbúningur heildarlöggjafar)
fyrirspurn

Tekjustofnar sveitarfélaga

(lækkun útsvars)
lagafrumvarp

Stjórnarskipunarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Húsnæðisstofnun ríkisins

(lánsréttur o.fl.)
lagafrumvarp

Staða og þróun jafnréttismála

skýrsla

Jafnréttisfræðsla

fyrirspurn

Framkvæmdaáætlun til að ná fram jafnrétti kynjanna

skýrsla

Byggingarsjóður aldraðs fólks

(afnám laga)
lagafrumvarp

Tekjustofnar sveitarfélaga

(álagning útsvara og innheimta)
lagafrumvarp

Álit milliþinganefndar um húsnæðismál

skýrsla

Landkaupasjóður kaupstaða og kauptúna

(afnám laga)
lagafrumvarp

Álit milliþinganefndar um húsnæðismál

skýrsla

Afnám skyldusparnaðar ungmenna

þingsályktunartillaga

Varnir gegn mengun hafsins við Ísland

þingsályktunartillaga

Einangrun húsa

fyrirspurn

Mat á heimilisstörfum til starfsreynslu

skýrsla

Lán vegna greiðsluerfiðleika

skýrsla

Tekjustofnar sveitarfélaga

(álagning útsvara og innheimta)
lagafrumvarp

Byggingarsjóður aldraðs fólks

(afnám laga)
lagafrumvarp

Happdrætti Dvalarheimilis aldraðra sjómanna

(ráðstöfun ágóða)
lagafrumvarp

Innheimtustofnun sveitarfélaga

(dráttarvextir)
lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður

Húsnæðisstofnun ríkisins

(lánsréttur o.fl.)
lagafrumvarp

Tekjustofnar sveitarfélaga

(álagning útsvara og innheimta)
lagafrumvarp

Innheimtustofnun sveitarfélaga

(dráttarvextir)
lagafrumvarp

Orlof

(heildarlög)
lagafrumvarp

Húsnæðisstofnun ríkisins

(lánsréttur o.fl.)
lagafrumvarp