Alexander Stefánsson: ræður


Ræður

Húsnæðisstofnun ríkisins

(skipting lána milli kjördæma)
lagafrumvarp

Fjárlög 1989

lagafrumvarp

Hvalveiðistefna Íslendinga

þingsályktunartillaga

Húsnæðisstofnun ríkisins

(sala eignarhluta í kaupleiguíbúð)
lagafrumvarp

Búminjasafn á Hvanneyri

þingsályktunartillaga

Fjárlög 1989

lagafrumvarp

Stofnlánadeild landbúnaðarins

(fiskeldislán)
lagafrumvarp

Ríkisreikningur 1979

lagafrumvarp

Breytingar á dagskrá

um fundarstjórn

Búminjasafn

lagafrumvarp

Þjóðminjalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1989

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(starfslok launþega)
lagafrumvarp

Ályktanir Vestnorræna þingmannaráðsins 1988

þingsályktunartillaga

Framkvæmdasjóður á sviði menningarmála

lagafrumvarp

Ríkisreikningur 1987

lagafrumvarp

Verndun fornleifa

lagafrumvarp

Fasteignamat og brunabótamat

fyrirspurn

Söluskattur af flotgöllum fyrir sjómenn

fyrirspurn

Snjómokstur í dreifbýli

þingsályktunartillaga

Húsnæðisstofnun ríkisins

(húsbréfaviðskipti)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(vaxtabætur)
lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1989

lagafrumvarp

Vegáætlun 1989-1992

þingsályktunartillaga

Hagþjónusta landbúnaðarins

lagafrumvarp

Heimild til að ganga til samninga um kaup á Hótel Borg

þingsályktunartillaga

Vörsluskylda búfjár á Reykjanesskaga

lagafrumvarp

Verkaskipting ríkis og sveitarfélaga

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Endurbætur forsetasetursins á Bessastöðum

lagafrumvarp

Fjáraukalög 1981-1986

lagafrumvarp

Þjóðminjalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Búfjárræktarlög

(lausaganga búfjár)
lagafrumvarp

Innflutningur búfjár

(fósturvísar í kýr)
lagafrumvarp

Húsnæðisstofnun ríkisins

(húsbréfaviðskipti)
lagafrumvarp

Dýralæknar

(búseta héraðsdýralækna, dómnefnd o.fl.)
lagafrumvarp

Verkaskipting ríkis og sveitarfélaga

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Húsnæðisstofnun ríkisins

(húsbréfaviðskipti)
lagafrumvarp

Verkaskipting ríkis og sveitarfélaga

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(vaxtabætur)
lagafrumvarp

Jarðræktarlög

(framlög ríkissjóðs)
lagafrumvarp

Skógrækt

(aðalstöðvar Skógræktar ríkisins)
lagafrumvarp

Búfjárrækt

(heildarlög)
lagafrumvarp

Hagþjónusta landbúnaðarins

lagafrumvarp

Jarðræktarlög

(framlög ríkissjóðs)
lagafrumvarp

Réttur til fiskveiða í landhelgi Íslands

(færeysk og grænlensk fiskiskip)
lagafrumvarp

Tekjustofnar sveitarfélaga

(heildarlög)
lagafrumvarp

Byggðastofnun

skýrsla ráðherra

Vegáætlun 1989-1992

þingsályktunartillaga