Alexander Stefánsson: ræður


Ræður

Jöfnun raforkuverðs

fyrirspurn

Greiðslur samkvæmt jarðræktar- og búfjárræktarlögu

fyrirspurn

Samgöngur yfir Hvalfjörð

fyrirspurn

Erfiðleikar í loðdýrarækt

fyrirspurn

Fjárlög 1990

lagafrumvarp

Sementsverksmiðja ríkisins

(stofnun hlutafélags)
lagafrumvarp

Fjáraukalög 1989

lagafrumvarp

Frestun virðisaukaskatts

umræður utan dagskrár

Löggæsla í Reykjavík

umræður utan dagskrár

Opinbert eftirlit með lífeyrissjóðum

fyrirspurn

Tekjuskattur og eignarskattur

(skattstigi o.fl.)
lagafrumvarp

Fjárlög 1990

lagafrumvarp

Skuldbreytingar vegna loðdýraræktar

(ábyrgð á lánum)
lagafrumvarp

Fjáraukalög 1989

lagafrumvarp

Fjárlög 1990

lagafrumvarp

Flugmálaáætlun 1990--1993

þingsályktunartillaga

Húsnæðismál lögreglunnar í Stykkishólmi

umræður utan dagskrár

Lánskjör og ávöxtun sparifjár

lagafrumvarp

Eftirlaunasjóðir einstaklinga

þingsályktunartillaga

Réttur til fiskveiða í landhelgi Íslands

(færeysk og grænlensk fiskiskip)
lagafrumvarp

Skipulags- og byggingarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Húsnæðisstofnun ríkisins

(vextir af lánum Byggingarsjóðs ríkisins)
lagafrumvarp

Uppskurður og hagræðing í ríkiskerfinu

þingsályktunartillaga

Húsnæðisstofnun ríkisins

(vextir af lánum Byggingarsjóðs ríkisins)
lagafrumvarp

Frestun umræðu um fjáraukalög

um fundarstjórn

Fjáraukalög 1990

lagafrumvarp

Vandi loðdýræktarinnar

umræður utan dagskrár

Ábyrgðadeild fiskeldislána

lagafrumvarp

Fjárgreiðslur úr ríkissjóði

lagafrumvarp

Sveitarstjórnarlög

(byggðaráð)
lagafrumvarp

Jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla

(heildarlög)
lagafrumvarp

Utandagskrárumræður í deildum

um fundarstjórn

Samningur menntamálaráðherra við Sturlu

umræður utan dagskrár

Vegáætlun 1989-1992

þingsályktunartillaga

Starfsskýrsla Ríkisendurskoðunar 1989

munnleg skýrsla þingmanns

Þjóðleikhús Íslendinga

þingsályktunartillaga

Jöfnun orkukostnaðar

þingsályktunartillaga

Sveitarstjórnarlög

(byggðaráð)
lagafrumvarp

Jarðgöng á Vestfjörðum

þingsályktunartillaga

Búnaðarmálasjóður

(heildarlög)
lagafrumvarp

Ferðamálastefna

þingsályktunartillaga

Málefni aldraðra

(gjald í Framkvæmdasjóð aldraðra)
lagafrumvarp

Húsnæðisstofnun ríkisins

(félagslegar íbúðir)
lagafrumvarp

Heimild til að kaupa eða leigja húsnæði fyrir Alþingi

þingsályktunartillaga

Innflutningur dýra

(heildarlög)
lagafrumvarp

Sementsverksmiðja ríkisins

(stofnun hlutafélags)
lagafrumvarp

Yfirstjórn umhverfismála

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Raforkuver

(stækkun Búrfellsvirkjunar)
lagafrumvarp

Varnir gegn sjúkdómum og meindýrum á plöntum

(eftirlitsgjald)
lagafrumvarp

Búnaðarmálasjóður

(heildarlög)
lagafrumvarp

Húsnæðisstofnun ríkisins

(félagslegar íbúðir)
lagafrumvarp

Flugmálaáætlun 1990--1993

þingsályktunartillaga

Vegáætlun 1989-1992

þingsályktunartillaga

Jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fjárgreiðslur úr ríkissjóði

lagafrumvarp

Húsnæðisstofnun ríkisins

(vextir af lánum Byggingarsjóðs ríkisins)
lagafrumvarp

Húsnæðisstofnun ríkisins

(félagslegar íbúðir)
lagafrumvarp

Flokkun og mat á gærum og ull

(heildarlög)
lagafrumvarp