Geir H. Haarde: ræður


Ræður

Viðskilnaður ríkisstjórnar Þorsteins Pálssonar

umræður utan dagskrár

Bygging ráðhúss í Reykjavíkurtjörn

þingsályktunartillaga

Stefnuræða forsætisráðherra

Bygging ráðhúss í Reykjavíkurtjörn

þingsályktunartillaga

Kaup á erlendum verðbréfum

fyrirspurn

Fjárlög 1989

lagafrumvarp

Afstaða utanríkisráðherra á alþjóðavettvangi

umræður utan dagskrár

Afgreiðsla bráðabirgðalaga ríkisstjórnarinnar um

umræður utan dagskrár

Viðvera ráðherra

um fundarstjórn

Sala ríkisfyrirtækja

fyrirspurn

Kjararannsóknir

þingsályktunartillaga

Endurskoðun lánskjaravísitölu

þingsályktunartillaga

Virðisaukaskattur

(gildistaka)
lagafrumvarp

Skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði

lagafrumvarp

Áfengiskaup handhafa forsetavalds

umræður utan dagskrár

Skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði

lagafrumvarp

Vörugjald

(gjaldflokkar og gjaldstofn)
lagafrumvarp

Húsnæðisstofnun ríkisins

(sala eignarhluta í kaupleiguíbúð)
lagafrumvarp

Yfirlýsingar fjármálaráðherra um samráð við

um fundarstjórn

Tekjuskattur og eignarskattur

(skatthlutföll, persónuafsláttur o.fl.)
lagafrumvarp

Lánstraust Íslands erlendis

fyrirspurn

Fyrirspurn um skipti Íslendinga við varnarliðið

um fundarstjórn

Skýrsla OECD um efnahagsástandið á Íslandi

fyrirspurn

Lækkun vaxta á spariskírteinum

fyrirspurn

Skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði

lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1988

(gjald af erlendum lánum)
lagafrumvarp

Fjárlög 1989

lagafrumvarp

Aðgerðir í efnahagsmálum

(staðfesting bráðabirgðalaga frá 20. maí 1988)
lagafrumvarp

Vinnubrögð í fjárhags- og viðskiptanefnd og

um fundarstjórn

Húsnæðisstofnun ríkisins

(sala eignarhluta í kaupleiguíbúð)
lagafrumvarp

Aðgerðir í efnahagsmálum

(staðfesting bráðabirgðalaga frá 20. maí 1988)
lagafrumvarp

Efnahagsaðgerðir

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Vörugjald

(gjaldflokkar og gjaldstofn)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(skatthlutföll, persónuafsláttur o.fl.)
lagafrumvarp

Vörugjald

(gjaldflokkar og gjaldstofn)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(skatthlutföll, persónuafsláttur o.fl.)
lagafrumvarp

Skipti Íslendinga við varnarliðið

fyrirspurn

Skattskylda innlánsstofnana

(fjárfestingarlánasjóðir)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(skatthlutföll, persónuafsláttur o.fl.)
lagafrumvarp

Meðferð trúnaðarmála

fyrirspurn

Vinnubrögð í Seðlabanka Íslands

fyrirspurn

Fyrirspurn um vinnubrögð í Seðlabanka Íslands

um fundarstjórn

Vinnubrögð í Seðlabanka Íslands

umræður utan dagskrár

Ríkisreikningur 1979

lagafrumvarp

Vaxtalög

(fjárfestingalánasjóðir, dráttarvextir, okur o.fl.)
lagafrumvarp

Stjórn efnahagsmála o.fl.

(lágmarkstími verðtryggingar og fastir vextir)
lagafrumvarp

Hagvarnaráð

fyrirspurn

Lokun sendiráða

fyrirspurn

Endurskoðun laga um Seðlabanka Íslands

fyrirspurn

Meðlög

fyrirspurn

Verðbréfaviðskipti

lagafrumvarp

Hagvarnaráð

fyrirspurn

Efnahagsáætlun Norðurlanda 1989-1992

fyrirspurn

Aðstoð við leigjendur

þingsályktunartillaga

Framlagning stjórnarfrumvarpa fyrir eindaga

um fundarstjórn

Leigubifreiðar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Greiðslur úr ríkissjóði umfram heimildir

lagafrumvarp

Stjórnarráð Íslands

(umhverfisráðuneyti, aðstoðarráðuneytisstjórar o.fl.)
lagafrumvarp

Ríkisbókhald, ríkisreikningur og fjárlög

(fjáraukalög)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(ónotaður persónuafsláttur barna)
lagafrumvarp

Utanríkismál

skýrsla

Úrskurður forseta um takmörkun umræðna

um fundarstjórn

Vaxtalög

(fjárfestingalánasjóðir, dráttarvextir, okur o.fl.)
lagafrumvarp

Almannatryggingar

(tryggingaráð, stjórnir sjúkrasamlaga o.fl.)
lagafrumvarp

Almannatryggingar

(endurhæfingarlífeyrir)
lagafrumvarp

Félagsmálaskóli alþýðu

lagafrumvarp

Almannatryggingar

(tryggingaráð, stjórnir sjúkrasamlaga o.fl.)
lagafrumvarp

Þingvíti, tilhögun þingfundar

um fundarstjórn

Húsnæðisstofnun ríkisins

(húsbréfaviðskipti)
lagafrumvarp

Verkaskipting ríkis og sveitarfélaga

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Tekjustofnar sveitarfélaga

(heildarlög)
lagafrumvarp

Húsnæðisstofnun ríkisins

(húsbréfaviðskipti)
lagafrumvarp

Afgreiðsla mála í sameinuðu þingi

um fundarstjórn

Húsnæðisstofnun ríkisins

(húsbréfaviðskipti)
lagafrumvarp

Tekjustofnar sveitarfélaga

(heildarlög)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(vaxtabætur)
lagafrumvarp

Forkönnun Mannvirkjasjóðs Atlantshafsbandalagsins á varaflugvelli á Íslandi

þingsályktunartillaga

Tekjustofnar sveitarfélaga

(heildarlög)
lagafrumvarp

Málefni aldraðra

(heildarlög)
lagafrumvarp

Félagsmálaskóli alþýðu

lagafrumvarp

Tekjustofnar sveitarfélaga

(heildarlög)
lagafrumvarp

Framhaldsskólar

(rekstrarkostnaður, skólanefndir o.fl.)
lagafrumvarp

Málefni aldraðra

(heildarlög)
lagafrumvarp