Geir H. Haarde: ræður


Ræður

Meðferð ríkisfjármála án heimildar Alþingis

umræður utan dagskrár

Skil innheimtumanna ríkissjóðs

umræður utan dagskrár

Skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði

lagafrumvarp

Fjáraukalög 1989

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(eignarskattsútreikningur)
lagafrumvarp

Málefni aldraðra

(gjald í Framkvæmdasjóð aldraðra)
lagafrumvarp

Gildistaka virðisaukaskatts

umræður utan dagskrár

Forgangur mála á dagskránni

um fundarstjórn

Lánsfjárlög 1989

(lántökuheimild ríkissjóðs)
lagafrumvarp

Ríkisbókhald, ríkisreikningur og fjárlög

(fjáraukalög)
lagafrumvarp

Lækkun eignarskatta

fyrirspurn

Almannatryggingar

(tannlæknaþjónusta)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(skattstigi o.fl.)
lagafrumvarp

Fjárlög 1990

lagafrumvarp

Kjarasamningar opinberra starfsmanna

(breyting á verkaskiptingu ríkis og sveitarfélaga)
lagafrumvarp

Almannatryggingar

(tannlæknaþjónusta)
lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1990

lagafrumvarp

Fjárlög 1990

lagafrumvarp

Úrskurðir Jafnréttisráðs

fyrirspurn

Starfsreglur Íslandsdeildar Alþjóðaþingmannasambandsins

þingsályktunartillaga

Greiðsla kostnaðar á fundaferðum ráðherra

fyrirspurn

Afstaða ríkisstjórarinnar til fréttatilkynningar um málefni Panama

fyrirspurn

Afgreiðsla erlends gjaldeyris

fyrirspurn

Alþjóðaþingmannasambandið

skýrsla

Stjórnarráð Íslands

(umhverfisráðuneyti)
lagafrumvarp

Forkönnun Mannvirkjasjóðs Atlantshafsbandalagsins

þingsályktunartillaga

Húsnæðisstofnun ríkisins

(vextir af lánum Byggingarsjóðs ríkisins)
lagafrumvarp

Ráðstafanir vegna kjarasamninga

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Bann við atvinnurekstri einstaklings vegna afbrota

lagafrumvarp

Yfirstjórn umhverfismála

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Fjárgreiðslur úr ríkissjóði

lagafrumvarp

Dræm fundasókn og nefndastörf

um fundarstjórn

Læknalög

(sérfræðileyfi, sjúkraskrár o.fl.)
lagafrumvarp

Sveitarstjórnarlög

(byggðaráð)
lagafrumvarp

Jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla

(heildarlög)
lagafrumvarp

Frestun umræðu um ríkisreikning 1988

um fundarstjórn

Tekjuskattur og eignarskattur

(eignarskattsútreikningur)
lagafrumvarp

Málefni aldraðra

(gjald í Framkvæmdasjóð aldraðra)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(húsnæðisbætur)
lagafrumvarp

Óafgreidd þingmál

um fundarstjórn

Beiðni um fundarhlé

um fundarstjórn

Málefni aldraðra

(gjald í Framkvæmdasjóð aldraðra)
lagafrumvarp

Stjórnarfrumvarp um áburðarverð

um fundarstjórn

Málefni aldraðra

(gjald í Framkvæmdasjóð aldraðra)
lagafrumvarp

Húsnæðisstofnun ríkisins

(félagslegar íbúðir)
lagafrumvarp

Málefni aldraðra

(gjald í Framkvæmdasjóð aldraðra)
lagafrumvarp

Húsnæðisstofnun ríkisins

(félagslegar íbúðir)
lagafrumvarp

Tilhögun þingfundar

tilkynning frá forseta

Málefni aldraðra

(gjald í Framkvæmdasjóð aldraðra)
lagafrumvarp

Frumvarp um fjárgreiðslur úr ríkissjóði

um fundarstjórn

Ráðstafanir vegna kjarasamninga

(áburðarverð)
lagafrumvarp

Frumvarp um yfirstjórn umhverfismála

um fundarstjórn

Lánasýsla ríkisins

(heildarlög)
lagafrumvarp

Atvinnuleysistryggingar

(bótaréttur og fl.)
lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður (eldhúsdagsumræður)

Húsnæðisstofnun ríkisins

(félagslegar íbúðir)
lagafrumvarp

Atkvæðagreiðslur

um fundarstjórn

Jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla

(heildarlög)
lagafrumvarp

Húsnæðisstofnun ríkisins

(vextir af lánum Byggingarsjóðs ríkisins)
lagafrumvarp

Húsnæðisstofnun ríkisins

(félagslegar íbúðir)
lagafrumvarp