Geir H. Haarde: ræður


Ræður

Fjárlög 1991

lagafrumvarp

Bætur vegna afturvirkni skattalaga

fyrirspurn

Fjárhagsvandi byggingarsjóðanna

umræður utan dagskrár

Leiðrétting á afturvirkum ákvæðum í lögum um tekju- og eignaskatt

lagafrumvarp

Ástandið á húsbréfamarkaðnum

umræður utan dagskrár

Sérprentun á húsnæðislögunum

um fundarstjórn

Jarðalög

(jarðanefndir og forkaupsréttur)
lagafrumvarp

Upplýsingar um öryggislögreglu Þýska alþýðulýðveldisins

fyrirspurn

Fjárgreiðslur úr ríkissjóði

fyrirspurn

Endurskoðun á gjaldtöku í Framkvæmdasjóð aldraðra

fyrirspurn

Jarðalög

(jarðanefndir og forkaupsréttur)
lagafrumvarp

Launamál

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Húsnæðisstofnun ríkisins

(húsbréf)
lagafrumvarp

Stjórnarráð Íslands

(Fjárlaga- og hagsýslustofnun)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(frádrættir, tekju- og eignarmörk o.fl.)
lagafrumvarp

Húsnæðisstofnun ríkisins

(húsbréf)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(frádrættir, tekju- og eignarmörk o.fl.)
lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1991

lagafrumvarp

Virðisaukaskattur

(sjóðvélar o.fl.)
lagafrumvarp

Tryggingagjald

lagafrumvarp

Húsnæðisstofnun ríkisins

(stimpilgjald)
lagafrumvarp

Húsnæðisstofnun ríkisins

(húsnæðissamvinnufélög og búseturréttur)
lagafrumvarp

Atvinnuleysistryggingar

(réttur til bóta)
lagafrumvarp

Afsal þingmennsku

tilkynningar forseta

Fjárfesting erlendra aðila í atvinnurekstri

(heildarlög)
lagafrumvarp

Sala hlutabréfa í Gutenberg hf.

fyrirspurn

Frv. um félagsþjónustu sveitarfélaga

um fundarstjórn

Mannanöfn

lagafrumvarp

Félagsþjónusta sveitarfélaga

lagafrumvarp

Skýrsla Ríkisendurskoðunar um Þormóð ramma

umræður utan dagskrár

Félagsþjónusta sveitarfélaga

lagafrumvarp

Þroskaþjálfaskóli Íslands

(yfirstjórn)
lagafrumvarp

Leikskóli

lagafrumvarp

Málefni aldraðra

(hlutverk Framkvæmdasjóðs)
lagafrumvarp

Kosningar til Alþingis

(kjörskrá, framboðsfrestur)
lagafrumvarp

Ríkisreikningur 1989

fyrirspurn

Alþjóðaþingmannasambandið

skýrsla

Listamannalaun

(heildarlög)
lagafrumvarp

Lánskjör og ávöxtun sparifjár

lagafrumvarp

Grunnskóli

(heildarlög)
lagafrumvarp

Kirkjugarðsgjöld og útfararþjónusta

fyrirspurn

Afgreiðsla lánsfjárlaga

um fundarstjórn

Grunnskóli

(heildarlög)
lagafrumvarp

Greiðslur úr ríkissjóði

lagafrumvarp

Mannanöfn

lagafrumvarp

Grunnskóli

(heildarlög)
lagafrumvarp

Stjórnarráð Íslands

(Fjárlaga- og hagsýslustofnun)
lagafrumvarp

Grunnskóli

(heildarlög)
lagafrumvarp

Atvinnuleysistryggingar

(réttur til bóta)
lagafrumvarp

Vaxtamál

beiðni um skýrslu

Næturfundir o.fl.

um fundarstjórn

Mannanöfn

lagafrumvarp

Fjárfesting erlendra aðila í atvinnurekstri

(heildarlög)
lagafrumvarp

Lagaákvæði er varða fjárfestingu erlendra aðila í atvinnurekstri o.fl.

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Húsnæðisstofnun ríkisins

(húsnæðissamvinnufélög og búseturréttur)
lagafrumvarp

Lagaákvæði er varða fjárfestingu erlendra aðila í atvinnurekstri o.fl.

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Fjáraukalög

um fundarstjórn

Félagsþjónusta sveitarfélaga

lagafrumvarp

Jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla

lagafrumvarp

Húsnæðisstofnun ríkisins

(húsnæðissamvinnufélög og búseturréttur)
lagafrumvarp

Húsnæðisstofnun ríkisins

(lánveitingar Byggingasjóðs ríkisins)
lagafrumvarp

Húsnæðisstofnun ríkisins

(húsnæðissamvinnufélög og búseturréttur)
lagafrumvarp

Opinber réttaraðstoð

lagafrumvarp

Húsnæðisstofnun ríkisins

(lánveitingar Byggingasjóðs ríkisins)
lagafrumvarp

Grunnskóli

(heildarlög)
lagafrumvarp

Húsnæðisstofnun ríkisins

(lánveitingar Byggingasjóðs ríkisins)
lagafrumvarp

Greiðslujöfnun fasteignaveðlána

lagafrumvarp

Grunnskóli

(heildarlög)
lagafrumvarp

Mál á dagskrá

um fundarstjórn