Geir H. Haarde: ræður


Ræður

Fjárlög 2000

lagafrumvarp

Vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl.

(gjöld af bensíni)
lagafrumvarp

Skattfrelsi norrænna verðlauna

lagafrumvarp

Framlagning frv. til lokafjárlaga

athugasemdir um störf þingsins

Tekjuskattur og eignarskattur

(persónuafsláttur maka)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(húsaleigubætur)
lagafrumvarp

Vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl.

(gjöld af bensíni)
lagafrumvarp

Verkefni sem unnt er að sinna á landsbyggðinni

fyrirspurn

Fjáraukalög 1999

lagafrumvarp

Verðbætur á gjaldahlið vegamála árið 2000

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Þjóðhagslegar forsendur álvers á Reyðarfirði

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Tollalög

(tölvuvædd tollafgreiðsla)
lagafrumvarp

Bifreiðagjald

(gjaldskylda, innheimta)
lagafrumvarp

Fjáröflun til vegagerðar

(afsláttur af þungaskatti)
lagafrumvarp

Fjárhagsstaða sveitarfélaga

umræður utan dagskrár

Umfjöllun um hagræðingu í heilbrigðiskerfinu í skýrslu OECD

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Kjarasamningar opinberra starfsmanna

(fjöldauppsagnir)
lagafrumvarp

Fjáraukalög 1999

lagafrumvarp

Fjárlög 2000

lagafrumvarp

Skattfrelsi norrænna verðlauna

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(persónuafsláttur maka)
lagafrumvarp

Kjarasamningar opinberra starfsmanna

(fjöldauppsagnir)
lagafrumvarp

Aukatekjur ríkissjóðs

(gjaldtökuheimildir o.fl.)
lagafrumvarp

Skráning og mat fasteigna

(Landskrá fasteigna)
lagafrumvarp

Fæðingarorlof

fyrirspurn

Endurskoðun skattalöggjafarinnar

fyrirspurn

Fjárreiður ríkisins

(laun, risna o.fl.)
lagafrumvarp

Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða

(fjárfestingarheimildir lífeyrissjóða)
lagafrumvarp

Vörugjald af ökutækjum

(metangas- eða rafmagnsbílar)
lagafrumvarp

Skattlagning á umferð

fyrirspurn

Skattlagning slysabóta

fyrirspurn

Meðferð þjóðlendumála

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Frumvarp um tekjuskatt og eignarskatt

athugasemdir um störf þingsins

Álagning gjalda á vörur

(breyting ýmissa gjalda)
lagafrumvarp

Útbýting fyrirspurnar

um fundarstjórn

Vörugjald af ökutækjum

(lækkun gjalda)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(skattleysismörk)
lagafrumvarp

Greiðsla þungaskatts erlendra ökutækja

fyrirspurn

Lækkun lyfjaútgjalda Tryggingastofnunar ríkisins

fyrirspurn

Vörugjald af ökutækjum

(lækkun gjalda)
lagafrumvarp

Vörugjald

(fjárhæð gjalds af tilteknum vörum)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(hlutabréf, lífeyrisiðgjöld o.fl.)
lagafrumvarp

Virðisaukaskattur

(mötuneyti, rafrænn afsláttur o.fl.)
lagafrumvarp

Tryggingagjald

(lífeyrissparnaður)
lagafrumvarp

Ríkisábyrgðir

(Íbúðalánasjóður og LÍN)
lagafrumvarp

Kjarasamningar opinberra starfsmanna

(fjöldauppsagnir)
lagafrumvarp

Kosningar til Alþingis

(heildarlög)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(skattleysismörk)
lagafrumvarp

Þjóðlendur

(kostnaður af hagsmunagæslu, málsmeðferð)
lagafrumvarp

Kjarasamningar opinberra starfsmanna

(fjöldauppsagnir)
lagafrumvarp

Vörugjald

(fjárhæð gjalds af tilteknum vörum)
lagafrumvarp

Álagning gjalda á vörur

(breyting ýmissa gjalda)
lagafrumvarp

Þjóðlendur

(kostnaður af hagsmunagæslu, málsmeðferð)
lagafrumvarp

Skattaleg staða einstaklingsreksturs

fyrirspurn

Almennar stjórnmálaumræður (útvarpsumræður)

Frumvarp til lokafjárlaga

athugasemdir um störf þingsins

Svör við fyrirspurn

athugasemdir um störf þingsins

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 35 226,13
Flutningsræða 21 190,9
Andsvar 100 169,7
Svar 16 38,2
Grein fyrir atkvæði 3 3,18
Samtals 175 628,11
10,5 klst.