Geir H. Haarde: ræður


Ræður

Fjárlög 2001

lagafrumvarp

Skattlagning söluhagnaðar af hlutabréfum

fyrirspurn

Gengisþróun íslensku krónunnar

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Svör við fyrirspurnum

athugasemdir um störf þingsins

Fjáraukalög 2000

lagafrumvarp

Kjaramál framhaldsskólakennara

umræður utan dagskrár

Flutningur Landskrár fasteigna til Akureyrar

fyrirspurn

Aukaframlög til Þjóðmenningarhúss

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Tekjuskattur og eignarskattur

(skatthlutfall)
lagafrumvarp

Ríkisábyrgðir

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Verkfall framhaldsskólakennara

athugasemdir um störf þingsins

Tekjuskattur og eignarskattur

(barnabætur)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(söluhagnaður hlutabréfa)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(söluhagnaður hlutabréfa o.fl.)
lagafrumvarp

Málefni nemenda og staðan í kjaradeilu framhaldsskólakennara

umræður utan dagskrár

Lokafjárlög 1998

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(skatthlutfall)
lagafrumvarp

Fjáröflun til vegagerðar

(þungaskattur)
lagafrumvarp

Uppgjör vegna innlausnar íbúða í félagslega íbúðakerfinu

fyrirspurn

Skattlagning fríðinda

fyrirspurn

Tollalög

(ríkistollstjóri)
lagafrumvarp

Fjárlög 2001

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(skatthlutfall)
lagafrumvarp

Tryggingagjald

(fæðingarorlof)
lagafrumvarp

Lokafjárlög 1998

lagafrumvarp

Staðgreiðsla opinberra gjalda

(reiknað endurgjald)
lagafrumvarp

Sameining Landsbanka og Búnaðarbanka

umræður utan dagskrár

Kjaradeila framhaldsskólakennara

umræður utan dagskrár

Almannatryggingar

(tekjutrygging örorkulífeyrisþega)
lagafrumvarp

Lækkun skatta á fyrirtæki

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Fasteignamat ríkisins og Landskrá fasteigna

fyrirspurn

Tekjuskattur og eignarskattur

(samvinnufélög)
lagafrumvarp

Viðskiptahallinn

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Viðskiptahalli og skýrsla Þjóðhagsstofnunar um þjóðarbúskapinn

umræður utan dagskrár

Einkaframkvæmd í öldrunarþjónustu (Sóltúnsheimilið)

umræður utan dagskrár

Vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl.

(bifreiðar til ökukennslu o.fl.)
lagafrumvarp

Opinber innkaup

(heildarlög, EES-reglur)
lagafrumvarp

Skipan opinberra framkvæmda

(heildarlög)
lagafrumvarp

Tollalög

(vörur frá fátækustu þróunarríkjum)
lagafrumvarp

Lífeyrissjóður bænda

(iðgjald)
lagafrumvarp

Ársreikningar

(ársreikningaskrá)
lagafrumvarp

Virðisaukaskattur

(hópferðabifreiðar)
lagafrumvarp

Aukatekjur ríkissjóðs

(starfsemi utanríkisþjónustu o.fl.)
lagafrumvarp

Skráning og mat fasteigna

(útgáfa matsskrár o.fl.)
lagafrumvarp

Virðisaukaskattur af hugbúnaðarvinnu

fyrirspurn

Samningsmál lögreglumanna

athugasemdir um störf þingsins

Þjóðlendur

fyrirspurn

Reikningsskil og bókhald fyrirtækja

fyrirspurn

Efnahagsmál og gengisþróun krónunnar

umræður utan dagskrár

Tollalög

(grænmetistegundir)
lagafrumvarp

Aukatekjur ríkissjóðs

(starfsemi utanríkisþjónustu o.fl.)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 37 208,52
Flutningsræða 23 133,88
Andsvar 60 88,12
Svar 16 43,67
Um atkvæðagreiðslu 1 1,02
Um fundarstjórn 1 0,4
Samtals 138 475,61
7,9 klst.