Geir H. Haarde: ræður


Ræður

Bótaábyrgð vegna tjóns af notkun loftfars vegna hernaðaraðgerða, hryðjuverka eða áþekkra atvika

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Fjárlög 2002

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur o.fl.

(skatthlutföll, verðbólguleiðréttingar, einstaklingar í atvinnurekstri o.fl.)
lagafrumvarp

Kjaramál sjúkraliða

umræður utan dagskrár

Fjáraukalög 2001

lagafrumvarp

Endurgreiðsla virðisaukaskatts

fyrirspurn

Bótaábyrgð vegna tjóns af notkun loftfars vegna hernaðaraðgerða, hryðjuverka eða áþekkra atvika

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Færsla bókhalds í erlendri mynt

fyrirspurn

Heildarlántökur erlendis

fyrirspurn

Yfirtaka ríkisins á Orkubúi Vestfjarða

umræður utan dagskrár

Staða efnahagsmála

athugasemdir um störf þingsins

Skattar af greiðslum úr kjaradeilusjóðum stéttarfélaga

fyrirspurn

Fjáraukalög 2001

lagafrumvarp

Tollalög

(tollkvótar og tollar af tóbaki)
lagafrumvarp

Gjald af áfengi

(tóbaksgjald)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur o.fl.

(skatthlutföll, verðbólguleiðréttingar, einstaklingar í atvinnurekstri o.fl.)
lagafrumvarp

Fjárlög 2002

lagafrumvarp

Gjald af áfengi

(tóbaksgjald)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur o.fl.

(skatthlutföll, verðbólguleiðréttingar, einstaklingar í atvinnurekstri o.fl.)
lagafrumvarp

Horfur í efnahagsmálum

umræður utan dagskrár

Bótaábyrgð vegna tjóns af notkun loftfars vegna hernaðaraðgerða, hryðjuverka eða áþekkra atvika

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Verslun með áfengi og tóbak

(skráningargjald og trygging)
lagafrumvarp

Endurskoðendur

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Svör um sölu ríkisjarða

athugasemdir um störf þingsins

Virðisaukaskattur

(viðauki, niðurfelling gjalda, endurgreiðslur o.fl.)
lagafrumvarp

Bindandi álit í skattamálum

(hækkun gjalds)
lagafrumvarp

Bókhald, ársreikningar og tekjuskattur og eignarskattur

(reikningshald í erlendum gjaldmiðli)
lagafrumvarp

Breytingar á gjaldskrám til að ná niður verðlagi

athugasemdir um störf þingsins

Álagning skatta

fyrirspurn

Virðisaukaskattsskyldur reikningur

fyrirspurn

Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins

(lögreglumenn)
lagafrumvarp

Virðisaukaskattur á umferð undir Hvalfjörð

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Innkaup ríkisspítala

fyrirspurn

Fjárreiður ríkisins

(Fjársýsla)
lagafrumvarp

Tryggingagjald o.fl.

(reiknað endurgjald, breyting ýmissa laga o.fl.)
lagafrumvarp

Tollalög

(sektir, barnabílstólar)
lagafrumvarp

Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins

(viðmiðunarlaun, réttur barna og maka o.fl.)
lagafrumvarp

Samkeppnislög

(EES-reglur, ríkisaðstoð)
lagafrumvarp

Vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl.

(bensín)
lagafrumvarp

Lokafjárlög 1998

lagafrumvarp

Þjóðhagsstofnun o.fl.

lagafrumvarp

Ábyrgð skuldabréfa vegna nýrrar starfsemi Íslenskrar erfðagreiningar

lagafrumvarp

Aðgerðir í skattamálum til styrktar landsbyggðinni

fyrirspurn

Verðlagsmál

umræður utan dagskrár

Virðisaukaskattur

(viðauki, niðurfelling gjalda, endurgreiðslur o.fl.)
lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður (útvarpsumræður)

Ábyrgð skuldabréfa vegna nýrrar starfsemi Íslenskrar erfðagreiningar

lagafrumvarp

Steinullarverksmiðja

(sala á eignarhlut ríkisins)
lagafrumvarp

Ábyrgð skuldabréfa vegna nýrrar starfsemi Íslenskrar erfðagreiningar

lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 26 189,57
Flutningsræða 22 150,78
Andsvar 71 101,93
Svar 13 33,45
Um atkvæðagreiðslu 3 3,08
Grein fyrir atkvæði 2 1,4
Samtals 137 480,21
8 klst.