Geir H. Haarde: ræður


Ræður

Fjárlög 2003

lagafrumvarp

Fjáraukalög 2002

lagafrumvarp

Tryggingagjald

(lækkun gjalds o.fl.)
lagafrumvarp

Lækkun á endurgreiðslu virðisaukaskatts

fyrirspurn

Áhrif af skattstefnu ríkisstjórnarinnar

umræður utan dagskrár

Tekjuskattur og eignarskattur

(sérstakur tekjuskattur, rekstrartap, vextir o.fl.)
lagafrumvarp

Endurgreiðsla oftekinna skatta og gjalda

(vextir)
lagafrumvarp

Lífeyrissjóður bænda

(skylduaðild maka, skipting iðgjalda)
lagafrumvarp

Áhrif nýs launakerfis á launamun kynjanna

fyrirspurn

Framkvæmd laga um þjóðlendur

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Viðbótarlán Íbúðalánasjóðs

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Heimild til kaupa á Geysissvæðinu

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Samkomulag við Samtök aldraðra um hækkun bóta o.fl.

athugasemdir um störf þingsins

Ábyrgðir vegna lánaflokks í Norræna fjárfestingarbankanum til umhverfismála

lagafrumvarp

Staðgreiðsla skatts á fjármagnstekjur

(viðurlög, skilaskylda)
lagafrumvarp

Staðgreiðsla opinberra gjalda

(innheimta, skuldajöfnun o.fl.)
lagafrumvarp

Lífeyrissjóður sjómanna

(elli- og makalífeyrir)
lagafrumvarp

Aukatekjur ríkissjóðs

(ýmsar gjaldtökuheimildir)
lagafrumvarp

Virðisaukaskattur á tæki og búnað til háskóla og rannsóknastofa

fyrirspurn

Framkvæmd þjóðlendulaganna

fyrirspurn

Fjárlög 2003

lagafrumvarp

Barnabætur

fyrirspurn

Gjald af áfengi og tóbaki

(hækkun gjalda)
lagafrumvarp

Ummæli um evrópskan vinnumarkað

fyrirspurn

Fjárlög 2003

lagafrumvarp

Ársreikningar

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Fjáröflun til vegagerðar

(afsláttur af þungaskatti)
lagafrumvarp

Samræming réttinda opinberra starfsmanna og félaga innan ASÍ sem vinna hjá ríkinu

umræður utan dagskrár

Launamunur kynjanna hjá hinu opinbera

umræður utan dagskrár

Starfatorg.is

fyrirspurn

Endurgreiðsla virðisaukaskatts hjá heilbrigðisstofnunum

fyrirspurn

Niðurstöður starfshóps um samþættingu fjárlagagerðar og jafnréttis

fyrirspurn

Tekjuskattur og eignarskattur

(hlutabréfasjóðir)
lagafrumvarp

Vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl.

(lækkun gjalds)
lagafrumvarp

Tollalög

(aðaltollhöfn í Kópavogi)
lagafrumvarp

Álverksmiðja í Reyðarfirði

lagafrumvarp

Fjárfestingar lífeyrissjóðanna

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Fjáraukalög 2003

(aðgerðir í atvinnu- og byggðamálum)
lagafrumvarp

Skattaskjól Íslendinga í útlöndum

umræður utan dagskrár

Fjáraukalög 2003

(aðgerðir í atvinnu- og byggðamálum)
lagafrumvarp

Virðisaukaskattur

(hafnir, hópferðabifreiðar)
lagafrumvarp

Kjaradómur og kjaranefnd

(heilsugæslulæknar)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Flutningsræða 24 102,5
Ræða 21 96,08
Andsvar 43 69,37
Svar 18 49,92
Grein fyrir atkvæði 1 1,12
Samtals 107 318,99
5,3 klst.