Geir H. Haarde: ræður


Ræður

Fjárlög 2004

lagafrumvarp

Fjáraukalög 2003

lagafrumvarp

Fjáröflun til vegagerðar, vörugjald af ökutækjum o.fl.

(hækkun þungaskatts og vörugjalds)
lagafrumvarp

Sala Landssímans

athugasemdir um störf þingsins

Tryggingagjald

(viðbótarlífeyrissparnaður)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(sérstakur tekjuskattur, viðmiðunarfjárhæðir o.fl.)
lagafrumvarp

Viðbrögð ríkisstjórnarinnar við dómi Hæstaréttar í öryrkjamálinu

umræður utan dagskrár

Reglur um dráttarvexti

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Úttekt á umfangi skattsvika

fyrirspurn

Breyting á lögum um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins

(uppsögn)
lagafrumvarp

Skuldajöfnun skattskulda

fyrirspurn

Sjálfstæði Ríkisútvarpsins

athugasemdir um störf þingsins

Fjáröflun til vegagerðar, vörugjald af ökutækjum o.fl.

(hækkun þungaskatts og vörugjalds)
lagafrumvarp

Grein í vefriti fjármálaráðuneytis um rammafjárlög og Ríkisendurskoðun

athugasemdir um störf þingsins

Fjáraukalög 2003

lagafrumvarp

Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins

(trúnaðarlæknir)
lagafrumvarp

Verslun með áfengi og tóbak

(einkaréttur til innflutnings á tóbaki, EES-reglur)
lagafrumvarp

Lokafjárlög 2000

lagafrumvarp

Úrvinnslugjald

(net, umbúðir o.fl.)
lagafrumvarp

Afgreiðsla fjárlaga

um fundarstjórn

Fjárlög 2004

lagafrumvarp

Lífeyrissjóður hjúkrunarfræðinga

(trúnaðarlæknir, aðildarskilyrði)
lagafrumvarp

Fjárlög 2004

lagafrumvarp

Ársreikningar

(matsreglur, EES-reglur)
lagafrumvarp

Undanþága frá virðisaukaskatti

fyrirspurn

Fjárfestingar Landssímans

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Erfðafjárskattur

(heildarlög)
lagafrumvarp

Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða

(EES-reglur, fjárfestingar o.fl.)
lagafrumvarp

Útboð á fjarskiptaþjónustu

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Skattgreiðslur erlendra starfsmanna við Kárahnjúkavirkjun

umræður utan dagskrár

Aðkoma ríkisstjórnarinnar að kjarasamningum

umræður utan dagskrár

Starfsmenn í hlutastörfum

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Lokafjárlög 2001

lagafrumvarp

Vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl.

(metangas og rafmagn)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(dótturfélög sparisjóða, viðmiðunarfjárhæðir o.fl.)
lagafrumvarp

Hækkun útlánaramma Norræna fjárfestingarbankans

lagafrumvarp

Hugbúnaðarkerfi ríkisins

umræður utan dagskrár

Olíugjald og kílómetragjald o.fl.

(heildarlög)
lagafrumvarp

Endurgreiðsla námslána

fyrirspurn

Afsláttur af þungaskatti

fyrirspurn

Kjarasamningar opinberra starfsmanna

fyrirspurn

Virðisaukaskattur af áskrift að netmiðlum

fyrirspurn

Lokafjárlög 2002

lagafrumvarp

Fjárhagsleg samskipti ríkis og sveitarfélaga

umræður utan dagskrár

Skattgreiðslur vegna virkjunarframkvæmda

fyrirspurn

Kaup á hlutafé í eignarhaldsfélögum

fyrirspurn

Almennar stjórnmálaumræður

Úrskurður forseta um frumvarp um fjölmiðlalög

athugasemdir um störf þingsins

Útvarpslög og samkeppnislög

(eignarhald á fjölmiðlum, brottfall eldri laga o.fl.)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 35 182,55
Flutningsræða 23 148,42
Andsvar 62 90
Svar 18 47,57
Grein fyrir atkvæði 2 1,93
Samtals 140 470,47
7,8 klst.