Geir H. Haarde: ræður


Ræður

Fjárlög 2005

lagafrumvarp

Sala ríkissjóðs á hlutafé í Landssíma Íslands hf.

(frestun á sölu)
lagafrumvarp

Fjárhagur sveitarfélaganna og tekjuleg samskipti þeirra og ríkisins

umræður utan dagskrár

Fjáraukalög 2004

lagafrumvarp

Landssíminn

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Skipun nýs hæstaréttardómara

umræður utan dagskrár

Stimpilgjald við endurfjármögnun fasteignaveðlána

fyrirspurn

Umfang skattsvika

fyrirspurn

Virðisaukaskattur

(samskráning hlutafélaga)
lagafrumvarp

Skipan nefndar á vegum fjármálaráðuneytis

athugasemdir um störf þingsins

Kaup Landssímans í Skjá einum

umræður utan dagskrár

Skattgreiðslur Alcan á Íslandi

fyrirspurn

Áhrif verðsamráðs olíufélaganna á skatttekjur ríkissjóðs

umræður utan dagskrár

Norræni fjárfestingarbankinn

(afnám laga nr. 26/1976)
lagafrumvarp

Söfnunarsjóður lífeyrisréttinda

(stjórn, innheimtuþóknun)
lagafrumvarp

Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða

(fjárfestingar)
lagafrumvarp

Skráning og mat fasteigna

(auðkennisnúmer, umsýslugjald o.fl.)
lagafrumvarp

Tilefni þingfundar

athugasemdir um störf þingsins

Viðræður um skiptingu tekjustofna ríkis og sveitarfélaga

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Tekjuskattur og eignarskattur

(skatthlutfall, afnám eignarskatts o.fl.)
lagafrumvarp

Þungaskattur á orkugjöfum

fyrirspurn

Fjáröflun til vegagerðar

(afsláttur af þungaskatti)
lagafrumvarp

Aukatekjur ríkissjóðs

(hækkun gjalda)
lagafrumvarp

Lífeyrissjóður sjómanna

(afnám laganna)
lagafrumvarp

Gjald af áfengi og tóbaki

lagafrumvarp

Bifreiðagjald

(hækkun gjalds)
lagafrumvarp

Fjárlög 2005

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(skatthlutfall, afnám eignarskatts o.fl.)
lagafrumvarp

Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða

(fjárfestingar)
lagafrumvarp

Skráning og mat fasteigna

(auðkennisnúmer, umsýslugjald o.fl.)
lagafrumvarp

Aukatekjur ríkissjóðs

(hækkun gjalda)
lagafrumvarp

Söfnunarsjóður lífeyrisréttinda

(stjórn, innheimtuþóknun)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(skatthlutfall, afnám eignarskatts o.fl.)
lagafrumvarp

Landssími Íslands

fyrirspurn

Kynja- og jafnréttissjónarmið í fjárlagagerð

fyrirspurn

Sala ríkiseigna

fyrirspurn

Ólögmætt samráð olíufélaganna

fyrirspurn

Þróun á lóðaverði

fyrirspurn

Umfang skattsvika á Íslandi

skýrsla

Ársreikningar

(EES-reglur, reikningsskilastaðlar)
lagafrumvarp

Bókhald

(ársreikningar o.fl.)
lagafrumvarp

Lífeyrissjóður hjúkrunarfræðinga

(aðild og viðmiðunarlaun)
lagafrumvarp

Skattskylda orkufyrirtækja

lagafrumvarp

Vörumerkið Iceland

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Tollalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Ummæli forsætisráðherra um stuðning við Íraksstríðið

athugasemdir um störf þingsins

Upphæð ellilífeyris og skerðingarreglur

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Upplýsingaskylda fjármálastofnana til skattstjóra

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Sala Símans og einkavæðingarnefnd

athugasemdir um störf þingsins

Lokafjárlög 2002

lagafrumvarp

Lækkun veggjalds í Hvalfjarðargöngum

fyrirspurn

Greiðslur almannatrygginga til öryrkja og aldraðra

fyrirspurn

Tillögur tekjustofnanefndar

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Útboðsreglur ríkisins

umræður utan dagskrár

Sala Símans, munnleg skýrsla forsætisráðherra

skýrsla ráðherra

Söfn og listaverk í eigu Símans

fyrirspurn

Tekjuskattur og eignarskattur

(aðsetursregla)
lagafrumvarp

Lífeyrissjóður bænda

(hækkun iðgjalds, aldurstenging réttinda o.fl.)
lagafrumvarp

Virðisaukaskattur o.fl.

(vetnisbifreiðar)
lagafrumvarp

Fjáröflun til vegagerðar

(uppgjör þungaskatts)
lagafrumvarp

Staða íslenska kaupskipaflotans

umræður utan dagskrár

Endurgreiðslur gjalda íslensks skipaiðnaðar

fyrirspurn

Skattskylda orkufyrirtækja

lagafrumvarp

Olíugjald og kílómetragjald

(lækkun olíugjalds)
lagafrumvarp

Gegnumlýsingartæki fyrir tollgæsluna

fyrirspurn

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Flutningsræða 29 188,57
Ræða 34 122,02
Svar 26 68,05
Andsvar 49 59,38
Grein fyrir atkvæði 8 7,87
Um atkvæðagreiðslu 3 4,55
Samtals 149 450,44
7,5 klst.