Geir H. Haarde: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana

Þróun efnahagsmála

umræður utan dagskrár

Ráðstöfun á söluandvirði Landssíma Íslands hf.

lagafrumvarp

Viðræður um framtíð varnarliðsins

athugasemdir um störf þingsins

Ummæli forsætisráðherra um öryggis- og varnarmál

athugasemdir um störf þingsins

Samningur milli ríkja Fríverslunarsamtaka Evrópu og Túnis

þingsályktunartillaga

Breyting á XX. viðauka við EES-samninginn

(upplýsingar um umhverfismál)
þingsályktunartillaga

Breyting á XX. viðauka við EES-samninginn

(rafbúnaðarúrgangur)
þingsályktunartillaga

Breyting á XVIII. viðauka við EES-samninginn

(evrópsk samvinnufélög)
þingsályktunartillaga

Framlagning stjórnarfrumvarpa

athugasemdir um störf þingsins

Fangaflug bandarísku leyniþjónustunnar

fyrirspurn

Utanríkismál, munnleg skýrsla utanríkisráðherra

skýrsla ráðherra

Íslenskir friðargæsluliðar eða hermenn í Afganistan

fyrirspurn

Fangaflug Bandaríkjastjórnar

athugasemdir um störf þingsins

Stóriðjustefna ríkisstjórnarinnar og afleiðingar hennar

umræður utan dagskrár

Munnleg skýrsla utanríkisráðherra um varnarviðræður Íslands og Bandaríkjanna

skýrsla ráðherra

Samráð við utanríkismálanefnd um varnarmál

athugasemdir um störf þingsins

Málsókn vegna meintra brota á Svalbarðasamningnum

fyrirspurn

Utanríkismál, munnleg skýrsla utanríkisráðherra

skýrsla ráðherra

Viðræður í varnarmálum

athugasemdir um störf þingsins

Norðurlandasamningur um almannaskráningu

þingsályktunartillaga

Samningur milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu

þingsályktunartillaga

Samningur um framkvæmd, beitingu og þróun Schengen-gerðanna

þingsályktunartillaga

Samningur milli Fríverslunarsamtaka Evrópu og lýðveldisins Suður-Kóreu

þingsályktunartillaga

Samningur milli Íslands, Danmerkur og Færeyja

(sameiginlegt efnahagssvæði)
lagafrumvarp

Fullgilding Hoyvíkur-samningsins

(sameiginlegt efnahagssvæði)
þingsályktunartillaga

Breyting á II. viðauka við EES-samninginn

(mælitæki)
þingsályktunartillaga

Breyting á IV. viðauka við EES-samninginn

(framleiðsla rafmagns með endurnýjanlegum orkugjöfum)
þingsályktunartillaga

Breyting á XI. viðauka við EES-samninginn

(endurnot opinberra upplýsinga)
þingsályktunartillaga

Samningur um tölvubrot

þingsályktunartillaga

Hækkun olíuverðs

athugasemdir um störf þingsins

Ástandið í Palestínu

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Samráðshópur um atvinnumál á Suðurnesjum

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Íslenska friðargæslan

(heildarlög)
lagafrumvarp

Flugmálastjórn Keflavíkurflugvallar

(stjórn og rekstur flugvallarins)
lagafrumvarp

Viðbrögð í kjölfar upplýsinga um símhleranir

athugasemdir um störf þingsins

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 27 109,97
Flutningsræða 19 91,18
Andsvar 23 30,68
Svar 6 19
Ber af sér sakir 1 1,65
Samtals 76 252,48
4,2 klst.