Geir H. Haarde: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana

Varnarmál, munnleg skýrsla forsætisráðherra

skýrsla ráðherra

Vaxandi ójöfnuður á Íslandi

umræður utan dagskrár

Rannsóknir á meintum hlerunum -- áhrif Kárahnjúkavirkjunar á efnahagslífið

athugasemdir um störf þingsins

Nýtt þjóðhagsmat Seðlabankans

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Upplýsingar til þingmanna

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Upplýsingalög

(endurnot opinberra upplýsinga, EES-reglur)
lagafrumvarp

Vísinda- og tækniráð

(verksvið og heiti ráðsins)
lagafrumvarp

Stjórnsýsla í tengslum við stækkandi þjóðlendur

fyrirspurn

Veiðiheimildir úr sameiginlegri fiskveiðiauðlind þjóðarinnar

fyrirspurn

Heildarstefnumótun í málefnum barna og unglinga

fyrirspurn

Ummæli formanns Framsóknarflokksins um stuðning við innrásina í Írak

athugasemdir um störf þingsins

Ráðstöfun á söluandvirði Landssíma Íslands hf.

(tímasetningar á tilteknum ráðstöfunum)
lagafrumvarp

Ráðstafanir í kjölfar samnings við Bandaríkin um skil á varnarsvæðinu á Keflavíkurflugvelli

lagafrumvarp

Þjóðhátíðarsjóður

(starfslok sjóðsins)
þingsályktunartillaga

Forsendur fyrir stuðningi við innrásina í Írak

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Stuðningur við innrásina í Írak

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Fjármál stjórnmálasamtaka og frambjóðenda

(heildarlög)
lagafrumvarp

Frestun á fundum Alþingis

frestun funda

Þingfrestun

Framhaldsfundir Alþingis

framhaldsfundir Alþingis

Fátækt barna og hagur þeirra

beiðni um skýrslu

Vatnsréttindi vegna Búrfellsvirkjunar

(afsal til Landsvirkjunar)
lagafrumvarp

Efnahagsmál

umræður utan dagskrár

Stefna í loftslagsmálum

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Málefni Byrgisins og ráðherraábyrgð

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Skýrsla Hagstofunnar um tekjudreifingu

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Leynisamningar með varnarsamningnum 1951

umræður utan dagskrár

Afnot af Ráðherrabústaðnum

fyrirspurn

Málefni Byrgisins

athugasemdir um störf þingsins

Málefni grunnskólakennara

athugasemdir um störf þingsins

Stuðningur Íslendinga við hernaðaraðgerðir Bandaríkjamanna

fyrirspurn

Skýrsla um aðgang að opinberum gögnum um öryggismál Íslands 1945--1991

umræður utan dagskrár

Ráðstefna klámframleiðenda

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Vísitala neysluverðs

(viðmiðunartími, EES-reglur)
lagafrumvarp

Endurmat á stöðu mála í Írak

athugasemdir um störf þingsins

Skýrsla Hagstofunnar um lágtekjumörk og tekjudreifingu 2003--2004

umræður utan dagskrár

Kjaradeila grunnskólakennara

athugasemdir um störf þingsins

Aðild að Efnahags- og myntbandalagi Evrópu

fyrirspurn

Fjárskuldbindingar ráðherra fyrir hönd ríkisins

fyrirspurn

Aðgengi og afþreying í þjóðgarðinum á Þingvöllum

fyrirspurn

Skipan nefndar til að kanna starfsemi vist- og meðferðarheimila fyrir börn

lagafrumvarp

Frumvarp til stjórnarskipunarlaga

athugasemdir um störf þingsins

Bókhald fyrirtækja í erlendri mynt

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Atvinnu- og byggðamál á Vestfjörðum

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Stuðningur við innrásina í Írak

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Stjórnarskipunarlög

(þjóðareign á náttúruauðlindum)
lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður

Þingstörfin fram undan

um fundarstjórn

Frumvarp til stjórnarskipunarlaga

athugasemdir um störf þingsins

Frestun á fundum Alþingis

frestun funda

Minning tveggja alda afmælis Jóns Sigurðssonar forseta

þingsályktunartillaga

Lánshæfismat ríkissjóðs

athugasemdir um störf þingsins

Þingfrestun

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 56 158,08
Flutningsræða 17 84,78
Svar 14 30,03
Andsvar 27 25,95
Samtals 114 298,84
5 klst.