Geir H. Haarde: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana

Horfur í efnahagsmálum og hagstjórn

umræður utan dagskrár

Mótvægisaðgerðir

umræður utan dagskrár

Einkavæðing orkufyrirtækja

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Eignarhlutur ríkisins í Landsvirkjun

athugasemdir um störf þingsins

Tilfærsla verkefna innan Stjórnarráðs Íslands

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Hagstofa Íslands og opinber hagskýrslugerð

(heildarlög)
lagafrumvarp

Tilfærsla verkefna innan Stjórnarráðs Íslands

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Hækkun stýrivaxta

athugasemdir um störf þingsins

Afkoma og fjárhagur sveitarfélaga

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Fjárfestingar í jarðhita í Suðaustur-Asíu

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Notkun raflagna og raffanga á Keflavíkurflugvelli

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Árneshreppur

fyrirspurn

Íslenska ákvæðið í Kyoto-bókuninni

fyrirspurn

Stýrivextir Seðlabankans og stjórn efnahagsmála

umræður utan dagskrár

Stefna ríkisstjórnarinnar í stóriðjumálum

athugasemdir um störf þingsins

Uppfylling ákvæða í kaupsamningi Símans

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Lífskjör á Íslandi

athugasemdir um störf þingsins

Fíkniefnavandinn

umræður utan dagskrár

Skerðing örorkulífeyris

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Efnahagsstefna ríkisstjórnarinnar

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Rannsókn á Kumbaravogsheimilinu

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Fjárhagur sveitarfélaga og samskipti ríkisins við þau

umræður utan dagskrár

Ráðstöfun á söluandvirði Landssímans hf.

(frestun framkvæmda)
lagafrumvarp

Fátækt barna á Íslandi

fyrirspurn

Störf stjórnarskrárnefndar

fyrirspurn

Aðgerðir til að bæta kjör aldraðra og öryrkja

athugasemdir um störf þingsins

Skýrsla forsætisráðherra um starfsemi Þróunarfélags Keflavíkurflugvallar

skýrsla ráðherra

Tilfærsla verkefna innan Stjórnarráðs Íslands

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Fjárlög 2008

lagafrumvarp

Frestun á fundum Alþingis

frestun funda

Almannatryggingar o.fl.

(verkaskipting ráðuneyta, kaup á heilbrigðisþjónustu)
lagafrumvarp

Þingfrestun

Framhaldsfundir Alþingis

framhaldsfundir Alþingis

Embættisveitingar ráðherra

óundirbúinn fyrirspurnatími

Álit mannréttindanefndar SÞ um kvótakerfið

óundirbúinn fyrirspurnatími

Staða og horfur í efnahagsmálum

umræður utan dagskrár

Mótvægisaðgerðir vegna niðurskurðar þorskkvóta

óundirbúinn fyrirspurnatími

Uppsagnir í fiskvinnslu

óundirbúinn fyrirspurnatími

Lánshæfiseinkunn Moody`s

óundirbúinn fyrirspurnatími

Málaskrá ríkisstjórnarinnar

óundirbúinn fyrirspurnatími

Stjórnarskipunarlög

(bráðabirgðalög, þingseta ráðherra)
lagafrumvarp

Skipun dómara við Héraðsdóm Norðurlands eystra

óundirbúinn fyrirspurnatími

Efnahagsmál

óundirbúinn fyrirspurnatími

Stefna ríkisstjórnarinnar í gjaldmiðilsmálum

óundirbúinn fyrirspurnatími

Staða krónunnar

óundirbúinn fyrirspurnatími

Stjórnarskipunarlög

(forsetavald í forföllum forseta Íslands)
lagafrumvarp

Stefna ríkisstjórnarinnar í Evrópumálum

óundirbúinn fyrirspurnatími

Kynning á stöðu þjóðarbúsins

óundirbúinn fyrirspurnatími

Stefna ríkisstjórnarinnar í gjaldmiðilsmálum

óundirbúinn fyrirspurnatími

Kjarasamningar og efnahagsmál

umræður utan dagskrár

Samningar um opinber verkefni

umræður utan dagskrár

Aðkoma ríkisstjórnarinnar að gerð kjarasamninga

tilkynning frá ríkisstjórninni

Loðnubrestur og mótvægisaðgerðir ríkisstjórnarinnar

óundirbúinn fyrirspurnatími

Efnahagsmál

óundirbúinn fyrirspurnatími

Hækkun á bensíni og dísilolíu

óundirbúinn fyrirspurnatími

Innrás Ísraelsmanna á Gaza

óundirbúinn fyrirspurnatími

Vandi landbúnaðarins og staða lífeyrissjóða

óundirbúinn fyrirspurnatími

Staða efnahags-, atvinnu- og kjaramála

umræður utan dagskrár

Gjaldmiðilsmál

fyrirspurn

Ísland sem alþjóðleg fjármálamiðstöð

fyrirspurn

Skýrsla Vestfjarðanefndar

fyrirspurn

Samkeppnishæfni í ferðaþjónustu

óundirbúinn fyrirspurnatími

Kjarabætur til aldraðra og öryrkja

óundirbúinn fyrirspurnatími

Ummæli forsætisráðherra á aðalfundi Seðlabankans

óundirbúinn fyrirspurnatími

Starfslok forstjóra Landspítala

óundirbúinn fyrirspurnatími

Ástandið í efnahagsmálum

umræður utan dagskrár

Starfsemi Breiðavíkurheimilisins 1952--1979

skýrsla

Ferðamáti ríkisstjórnarinnar í einkaþotum

óundirbúinn fyrirspurnatími

Almannatryggingar

óundirbúinn fyrirspurnatími

Aðgerðir ríkisstjórnarinnar til að vinna bug á verðbólgu

óundirbúinn fyrirspurnatími

Lögreglu- og tollstjóraembættið á Suðurnesjum

óundirbúinn fyrirspurnatími

Breytingar á starfsemi Landspítalans

óundirbúinn fyrirspurnatími

Frumvarp um lögreglustjóraembættið á Keflavíkurflugvelli

óundirbúinn fyrirspurnatími

Staðfest samvist

(heimild presta til að staðfesta samvist)
lagafrumvarp

Stjórnsýslulög

(stjórnsýsluviðurlög)
lagafrumvarp

Verðbólguþróun

óundirbúinn fyrirspurnatími

Uppsagnir á Landspítalanum

óundirbúinn fyrirspurnatími

Afstaða ríkisstjórnarinnar til aðildarumsóknar að ESB

óundirbúinn fyrirspurnatími

Kostnaður við flug í einkaþotu til Búkarest

fyrirspurn

Grænlandssjóður

fyrirspurn

Samskipti ríkisstjórnarinnar og Seðlabankans

fyrirspurn

Bætur almannatrygginga

umræður utan dagskrár

Framlag Íslands til umhverfismála

óundirbúinn fyrirspurnatími

Afstaða Samfylkingarinnar til hvalveiða

óundirbúinn fyrirspurnatími

Eftirlaunalögin

óundirbúinn fyrirspurnatími

Heimsmarkaðsverð á olíu

óundirbúinn fyrirspurnatími

Skipan Evrópunefndar

fyrirspurn

Samráðsvettvangur um efnahagsmál

fyrirspurn

Afstaða ríkisstjórnarinnar til hrefnuveiða

umræður utan dagskrár

Viðbrögð ríkisstjórnarinnar við áliti mannréttindanefndar SÞ

óundirbúinn fyrirspurnatími

Almennar stjórnmálaumræður

Yfirlýsing frá forsætisráðherra

tilkynningar forseta

Viðbrögð ríkisstjórnarinnar við áliti mannréttindanefndar SÞ

um fundarstjórn

Frestun á fundum Alþingis

frestun funda

Jarðskjálftar á Suðurlandi

tilkynning frá ríkisstjórninni

Þingfrestun

Framhaldsfundir Alþingis

framhaldsfundir Alþingis

Skýrsla forsætisráðherra um efnahagsmál

skýrsla ráðherra

Bankamál

óundirbúinn fyrirspurnatími

Stefna ríkisstjórnarinnar í vaxtamálum

óundirbúinn fyrirspurnatími

Örorkumats- og starfsendurhæfingarnefnd

fyrirspurn

Frestun á fundum Alþingis

frestun funda

Þingfrestun

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 123 303,65
Flutningsræða 22 105,23
Svar 21 47,97
Andsvar 28 38,6
Um atkvæðagreiðslu 1 1,05
Um fundarstjórn 1 0,6
Samtals 196 497,1
8,3 klst.