Geir Hallgrímsson: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana

Landhelgismál

fyrirspurn

Bætt aðstaða nemenda landsbyggðarinnar

fyrirspurn

Vegagerð í Mánárskriðum

fyrirspurn

Bráðabirgðasamkomulag við Bretland um veiðar breskra togara

þingsályktunartillaga

Lax- og silungsveiði

lagafrumvarp

Hitaveituframkvæmdir í Hafnarfirði, Kópavogi og Garðahreppi

fyrirspurn

Öryggismál Íslands

þingsályktunartillaga

Tekjustofnar sveitarfélaga

lagafrumvarp

Tollskrá o.fl.

lagafrumvarp

Lyfjaframleiðsla

lagafrumvarp

Seðlabanki Íslands

lagafrumvarp

Veiðar með botnvörðu, flotvörpu og dragnót í fiskveiðilandhelgi

lagafrumvarp

Seðlabanki Íslands

lagafrumvarp

Fjárlög 1974

lagafrumvarp

Þingfrestun

Umræður utan dagskrár

Fjárreiður stjórnmálaflokka

þingsályktunartillaga

Umræður utan dagskrár

Jarðgufuvirkjun við Kröflu eða Námafjall

lagafrumvarp

Orkusala Landsvirkjunar til Norðlendinga

fyrirspurn

Umræður utan dagskrár

Umræður utan dagskrár

Umræður utan dagskrár

Neyðarráðstafanir vegna jarðelda á Heimaey

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Gjald til að draga úr áhrifum olíuverðhækkana

lagafrumvarp

Útflutningsgjald af loðnuafurðum

lagafrumvarp

Lántökuheimildir erlendis

lagafrumvarp

Skattkerfisbreyting

lagafrumvarp

Lántökuheimildir erlendis

lagafrumvarp

Vísindaleg verndun fiskimiða landgrunnsins

lagafrumvarp

Þjóðhagsstofnun og Framkvæmdastofnun ríkisins

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Umræður utan dagskrár

Umræður utan dagskrár

Grunnskóli

lagafrumvarp

Starfslok efri deildar

þingfrestun