Geir Hallgrímsson: ræður


Ræður

Framkvæmdastofnun ríkisins

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana

Umræður utan dagskrár

Umræður utan dagskrár

Kvikmyndasjóður

fyrirspurn

Áætlanagerð Framkvæmdastofnunar ríkisins

fyrirspurn

Umræður utan dagskrár

Samkomulag við Sambandslýðveldið Þýskaland um veiðar þýskra togara

þingsályktunartillaga

Barnalífeyrir og meðlög

fyrirspurn

Milliþinganefnd í byggðamálum

fyrirspurn

Skuttogarakaup

fyrirspurn

Snjóflóð á Norðfirði og fjáröflun til Viðlagasjóðs

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Umræður utan dagskrár

Vörugjald

lagafrumvarp

Snjóflóð á Norðfirði og fjáröflun til Viðlagasjóðs

lagafrumvarp

Lántaka vegna opinberra framkvæmda 1976

lagafrumvarp

Frestun á fundum Alþingis

frestun funda

Þingfrestun

Skyrsla forsrh. um viðræður við breta um fiskveiðideiluna og umr. um hana (útvarpsumr.)

skýrsla ráðherra

Yfirlýsing varðandi landhelgismálið

umræður utan dagskrár

Gjald af gas- og brennsluolíum

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Vantraust á ríkisstjórnina

Umræður utan dagskrár

Umræður utan dagskrár

Umræður utan dagskrár

Norræni fjárfestingarbankinn

lagafrumvarp

Byggðaþróunaráætlun Norður-Þingeyjarsýslu

fyrirspurn

Nýjungar í húshitunarmálum

fyrirspurn

Leiguíbúðir á vegum sveitarfélaga

fyrirspurn

Iðnfræðslulög

fyrirspurn

Framfærslukostnaður

fyrirspurn

Styrkveiting Norðurlandaráðs til íþrótta

fyrirspurn

Framfærslukostnaður

fyrirspurn

Styrkveiting Norðurlandaráðs til íþrótta

fyrirspurn

Almannatryggingar

lagafrumvarp

Atvinnuleysistryggingar

lagafrumvarp

Eftirlaun til aldraðra félaga í stéttarfélögum

lagafrumvarp

Norræni fjárfestingarbankinn

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Fjáröflun til landhelgisgæslu, ríkisfjármál o.fl.

lagafrumvarp

Skattfrelsi bókmennta- og tónlistarverðlauna Norðurlandaráðs

lagafrumvarp

Framkvæmdastofnun ríkisins

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Framkvæmdastofnun ríkisins

lagafrumvarp

Skýrsla forsætisráðherra um Framkvæmdastofnun ríkisins

skýrsla ráðherra

Fiskveiðasjóður Íslands

lagafrumvarp