Gils Guðmundsson: ræður


Ræður

Skýrsla um utanríkismál

skýrsla ráðherra

Áfengislög

lagafrumvarp

Launa og kaupgjaldsmál

umræður utan dagskrár

Framkvæmdastofnun ríkisins

lagafrumvarp

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Herstöðva- og varnarmál

umræður utan dagskrár

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Bann gegn veiðum með flotvörpu og botnvörpu

lagafrumvarp

Þingfrestun og setning þings að nýju

þingsetning

Landgræðsla og gróðurvernd

þingsályktunartillaga

Launa og kaupgjaldsmál

umræður utan dagskrár

Afgreiðsla mála úr nefndum

umræður utan dagskrár

Heilbrigðisþjónusta

lagafrumvarp

Erfðafjárskattur

lagafrumvarp

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Athugasemdir um þingstörf

umræður utan dagskrár

Tækniskóli Íslands

lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður

stefnuræða forsætisráðherra

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Sölustofnun lagmetisiðnaðarins

lagafrumvarp

Tilraunastöð Rannsóknarstofnunar landbúnaðarins á Akureyri

fyrirspurn

Húsnæðismálastofnun ríkisins

lagafrumvarp

Lágmarksmöskvastærð þorskfiskneta

þingsályktunartillaga

Veiting ríkisborgararéttar

lagafrumvarp

Húsnæðismálastofnun ríkisins

lagafrumvarp

Starfslok deilda

þingfrestun