Gísli S. Einarsson: ræður


Ræður

Launagreiðslur til hæstaréttardómara

umræður utan dagskrár

Umfang ómældrar yfirvinnu

fyrirspurn

Endurskoðun slysabóta sjómanna

þingsályktunartillaga

Eftirlit með innfluttu fóðri

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Flutningur verkefna til sýslumannsembættanna

þingsályktunartillaga

Þjóðfáni Íslendinga

þingsályktunartillaga

Lánskjör og ávöxtun sparifjár

lagafrumvarp

Skattlagning aflaheimilda

umræður utan dagskrár

Atvinnuleysið og aðgerðir ríkisstjórnarinnar gegn því

umræður utan dagskrár

Eftirlit með fóðri, áburði og sáðvöru

(heildarlög)
lagafrumvarp

Græn símanúmer

þingsályktunartillaga

Stjórn fiskveiða

(lögbundin endurskoðun)
lagafrumvarp

Rekstur lóranstöðvarinnar að Gufuskálum

fyrirspurn

Olíuúrgangur

fyrirspurn

Fráveitumál sveitarfélaga

fyrirspurn

Mengunarvarnarbúnaður í bifreiðar ríkisins

þingsályktunartillaga

Verkefni Húsnæðisstofnunar ríkisins

þingsályktunartillaga

Afnám tvísköttunar af lífeyrisgreiðslum

þingsályktunartillaga

Notkun steinsteypu til slitlagsgerðar

þingsályktunartillaga

Endurnýjun varðskips

þingsályktunartillaga

Endurskoðun laga um síldarútvegsnefnd

þingsályktunartillaga

Framleiðsla og sala á búvörum

(innflutningur búvara, tollskrárviðauki)
lagafrumvarp

Stækkun atvinnu- og þjónustusvæða á Vestfjörðum

lagafrumvarp

Átak við að koma raflínum í jarðstreng

þingsályktunartillaga

Samstarfsnefnd sjómanna og útvegsmanna

lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(lögbundin endurskoðun)
lagafrumvarp

Birting laga og stjórnvaldaerinda

(reglur stjórnvalda og stofnana)
lagafrumvarp

Veiting ríkisborgararéttar

(síðara stjfrv.)
lagafrumvarp

Störf og starfshættir umboðsmanns Alþingis

(ársskýrsla)
þingsályktunartillaga

Almennar stjórnmálaumræður (útvarpsumr.)

Stefnumótandi byggðaáætlun 1994--1997

þingsályktunartillaga

Stjórn fiskveiða

(lögbundin endurskoðun)
lagafrumvarp

Röð mála á dagskrá, afgreiðsla þingmála og viðvera ráðherra

athugasemdir um störf þingsins

Stjórn fiskveiða

(lögbundin endurskoðun)
lagafrumvarp

Vandi skipasmíðaiðnaðarins

umræður utan dagskrár

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Flutningsræða 10 147,1
Ræða 27 142,05
Andsvar 32 40,53
Um fundarstjórn 1 0,85
Grein fyrir atkvæði 1 0,85
Samtals 71 331,38
5,5 klst.