Gísli S. Einarsson: ræður


Ræður

Notkun steinsteypu til slitlagsgerðar

þingsályktunartillaga

Átak við að leggja jarðstrengi í stað loftlína

þingsályktunartillaga

Mengunarvarnabúnaður í bifreiðar ríkisins

þingsályktunartillaga

Staða ríkisstjórnarinnar

umræður utan dagskrár

Þingfararkaup alþingismanna

(réttur til biðlauna)
lagafrumvarp

Takmörkun á ráðstöfun síldar til bræðslu

lagafrumvarp

Staða garðyrkju- og kartöflubænda

umræður utan dagskrár

Innflutningur garðávaxta

fyrirspurn

Störf landpósta

umræður utan dagskrár

Vöruverð lífsnauðsynja og verðmunur á milli þéttbýlis og dreifbýlis

þingsályktunartillaga

Skuldastaða heimilanna

umræður utan dagskrár

Atvinnuréttindi útlendinga

(heildarlög)
lagafrumvarp

Tekjustofnar sveitarfélaga

(útsvar af tekjum barna)
lagafrumvarp

Embættisfærsla umhverfisráðherra

þingsályktunartillaga

Varnir gegn mengun af útblæstri bifreiða og brennslu olíu og bensíns

fyrirspurn

Varnir gegn mengun frá bifreiðum og vélum

fyrirspurn

Vernd barna og ungmenna

(barnaverndarstofa)
lagafrumvarp

Framleiðsla og sala á búvörum

(útflutningur kindakjöts, lágmark greiðslumarks o.fl.)
lagafrumvarp

Varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum

(eftirlitsmenn, greiðslur úr ofanflóðasjóði)
lagafrumvarp

Iðnþróunarsjóður

(framlenging laga)
lagafrumvarp

Varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum

(eftirlitsmenn, greiðslur úr ofanflóðasjóði)
lagafrumvarp

Greiðslur Atvinnuleysistryggingasjóðs vegna fiskvinnslufólks

(heildarlög)
lagafrumvarp

Atvinnuleysistryggingar

(réttur opinberra starfsmanna, greiðslur bóta, EES-reglur)
lagafrumvarp

Húsnæðisstofnun ríkisins

(félagslegar íbúðir, kaupskylda, forkaupsréttur og endursala)
lagafrumvarp

Bjargráðasjóður

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Lánasjóður sveitarfélaga

(EES-reglur, lántökur)
lagafrumvarp

Varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum

(eftirlitsmenn, greiðslur úr ofanflóðasjóði)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Flutningsræða 14 54,07
Ræða 14 46,03
Andsvar 3 5,13
Grein fyrir atkvæði 1 0,98
Samtals 32 106,21
1,8 klst.