Gísli S. Einarsson: ræður


Ræður

Fjárlög 1996

lagafrumvarp

Sýslumannsembættin í Bolungarvík og Ólafsfirði

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Gilsfjarðarbrú

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Notkun steinsteypu til slitlagsgerðar

þingsályktunartillaga

Tjón á dreifingarkerfi rafmagnsveitnanna

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Ríkisreikningur 1994

lagafrumvarp

Síldarsamningar við Noreg

umræður utan dagskrár

Samgöngumál á Vestfjörðum

umræður utan dagskrár

Menningar- og tómstundastarf fatlaðra

þingsályktunartillaga

Réttindi og skyldur ábyrgðarmanna fjárskuldbindinga einstaklinga

þingsályktunartillaga

Lagning ljósleiðara um Snæfellsnes

fyrirspurn

Framleiðsla og sala á búvörum

(sauðfjárframleiðsla)
lagafrumvarp

Fjáraukalög 1995

lagafrumvarp

Málefni Lánasjóðs íslenskra námsmanna

umræður utan dagskrár

2. umr. fjárlaga og heilbrigðiskerfið

athugasemdir um störf þingsins

Fjárlög 1996

lagafrumvarp

Viðaukasamningur um álbræðslu við Straumsvík

lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1996

lagafrumvarp

Fjáraukalög 1995

lagafrumvarp

Fjárlög 1996

lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1996

lagafrumvarp

Farskóli fyrir vélaverði

þingsályktunartillaga

Vegáætlun 1995--1998

(endurskoðun fyrir 1996)
þingsályktunartillaga

Fjárreiður ríkisins

lagafrumvarp

Lækkun lífeyrisbóta 1. mars

umræður utan dagskrár

Stéttarfélög og vinnudeilur

(sáttastörf, vinnustaðarfélög, vinnustöðvun o.fl.)
lagafrumvarp

Fyrsti vaxtadagur húsbréfa

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Stjórn fiskveiða

umræður utan dagskrár

Neyðarhjálp vegna fátæktar

fyrirspurn

Skaðleg íblöndunarefni í bensín

umræður utan dagskrár

Brú yfir Grunnafjörð

þingsályktunartillaga

Starfshættir í umhverfisnefnd

athugasemdir um störf þingsins

Kaupin á Íslenska menntanetinu ehf.

umræður utan dagskrár

Bætur fyrir tjón af völdum arna

fyrirspurn

Hvalveiðar

umræður utan dagskrár

Réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fjárreiður ríkisins

lagafrumvarp

Vegáætlun 1995--1998

(endurskoðun fyrir 1996)
þingsályktunartillaga

Stéttarfélög og vinnudeilur

(sáttastörf, vinnustaðarfélög, vinnustöðvun o.fl.)
lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður (útvarps- og sjónvarpsumr.)

Stofnun hlutafélags um rekstur Póst- og símamálastofnunar

lagafrumvarp

Notkun steinsteypu til slitlagsgerðar

þingsályktunartillaga

Afgreiðsla mála fyrir þinghlé og framgangur þingmannamála

athugasemdir um störf þingsins

Munur á launum og lífskjörum á Íslandi og í Danmörku

beiðni um skýrslu

Stjórn fiskveiða

(veiðar krókabáta)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 43 388,7
Flutningsræða 10 83,73
Andsvar 16 26,23
Grein fyrir atkvæði 10 8,77
Um fundarstjórn 1 1,27
Samtals 80 508,7
8,5 klst.