Gísli S. Einarsson: ræður


Ræður

Lífskjör og undirbúningur kjarasamninga

umræður utan dagskrár

Fjárlög 1997

lagafrumvarp

Fjáraukalög 1996

lagafrumvarp

Öryggi raforkuvirkja

lagafrumvarp

Félagsleg aðstoð

(umönnunarbætur)
lagafrumvarp

Afleiðingar afnáms línutvöföldunar

fyrirspurn

Skipulags- og byggingarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Lífræn og vistræn framleiðsla íslenskra afurða

þingsályktunartillaga

Opinber fjölskyldustefna

þingsályktunartillaga

Skýrsla forsætisráðherra um Byggðastofnun 1995

skýrsla ráðherra

Lágmarkslaun

lagafrumvarp

Flutningur ríkisstofnana

þingsályktunartillaga

Starfsskýrsla Ríkisendurskoðunar 1995

munnleg skýrsla þingmanns

Skýrsla umboðsmanns Alþingis 1995

munnleg skýrsla þingmanns

Fjárreiður ríkisins

lagafrumvarp

Stytting vinnutíma án lækkunar launa

þingsályktunartillaga

Félagsleg aðstoð

(umönnunarbætur)
lagafrumvarp

Atvinnuleysistryggingar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Landmælingar og kortagerð

(heildarlög)
lagafrumvarp

Skrifleg svör við fyrirspurnum

athugasemdir um störf þingsins

Störf fjárlaganefndar

athugasemdir um störf þingsins

Stjórn fiskveiða

(framsal veiðiheimilda)
lagafrumvarp

Fjáraukalög 1996

lagafrumvarp

Umferðarlög

(EES-reglur, vegheiti o.fl.)
lagafrumvarp

Fjárlög 1997

lagafrumvarp

Afbrigði

afbrigði um dagskrármál

Fjáraukalög 1996

lagafrumvarp

Öryggi raforkuvirkja

lagafrumvarp

Fjárlög 1997

lagafrumvarp

Öryggi raforkuvirkja

lagafrumvarp

Fjárlög 1997

lagafrumvarp

Álver á Grundartanga

umræður utan dagskrár

Samningsveð

lagafrumvarp

Málefni Silfurlax

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Stækkun járnblendiverksmiðjunnar á Grundartanga og breytingar á eignaraðild að henni

umræður utan dagskrár

Veiðiþol beitukóngs

þingsályktunartillaga

Brú yfir Grunnafjörð

þingsályktunartillaga

Staðan í samningamálum

athugasemdir um störf þingsins

Álbræðsla á Grundartanga

lagafrumvarp

Veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands

(heildarlög)
lagafrumvarp

Járnblendiverksmiðja í Hvalfirði

(eignaraðild, stækkun)
lagafrumvarp

Ráðstafanir ríkisstjórnarinnar í tengslum við kjarasamninga

umræður utan dagskrár

Rannsókn á brennsluorku olíu

þingsályktunartillaga

Skýrsla utanríkisráðherra um utanríkismál

skýrsla ráðherra

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 38 398,3
Flutningsræða 8 70,88
Andsvar 33 50,05
Grein fyrir atkvæði 7 6,08
Um atkvæðagreiðslu 4 3,13
Samtals 90 528,44
8,8 klst.