Gísli S. Einarsson: ræður


Ræður

Fjárlög 1998

lagafrumvarp

Málefni skipasmíðaiðnaðarins

fyrirspurn

Skýrsla forsætisráðherra um Byggðastofnun 1996

skýrsla ráðherra

Veiðiheimildir smábáta og hrognkelsaveiðar

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Rekstrargrundvöllur landvinnslu í samkeppni við sjóvinnslu um borð í frystiskipum

umræður utan dagskrár

Stjórn fiskveiða

(endurnýjunarreglur fiskiskipa)
lagafrumvarp

Aukatekjur ríkissjóðs

(dómsmálagjöld o.fl.)
lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1998

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Fjáraukalög 1997

(innan fjárhagsárs)
lagafrumvarp

Fjárlög 1998

lagafrumvarp

Spilliefnagjald

(hámark gjalds o.fl.)
lagafrumvarp

Fjárlög 1998

lagafrumvarp

Skýrsla umhverfisráðherra um rammasamning Sameinuðu þjóðanna um loftslagsbreytingar og Kyoto-bókunina

skýrsla ráðherra

Stjórn fiskveiða

(endurnýjunarreglur fiskiskipa)
lagafrumvarp

Rafmagnseftirlit

umræður utan dagskrár

Fjárlög 1998

lagafrumvarp

Lögbinding lágmarkslauna

athugasemdir um störf þingsins

Vegáætlun 1998-2002

þingsályktunartillaga

Framleiðsla íslenskra matvæla á forsendum sjálfbærrar þróunar

þingsályktunartillaga

Þjóðlendur

lagafrumvarp

Afbrigði um dagskrármál

Ríkisreikningur 1996

lagafrumvarp

Húshitunarkostnaður

fyrirspurn

Rannsóknir og nýting á auðlindum í jörðu

lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(handfæraveiðar, veiðiskylda, krókaveiðar o.fl.)
lagafrumvarp

Ríkisreikningur 1996

lagafrumvarp

Húsnæðismál

lagafrumvarp

Meðferð, vinnsla og dreifing sjávarafurða

(heildarlög)
lagafrumvarp

Málefni aldraðra

(samtök aldraðra)
lagafrumvarp

Ábyrgðarmenn

lagafrumvarp

Ábyrgð byggingameistara

fyrirspurn

Kjör og staða fólks er stundar nám fjarri heimabyggð

fyrirspurn

Stjórnsýsluákvarðanir við lagningu Borgarfjarðarbrautar

umræður utan dagskrár

Hrognkelsaveiðar

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Lágmarkslaun

lagafrumvarp

Afturköllun þingmáls (frv. um lágmarkslaun)

athugasemdir um störf þingsins

Sveitarstjórnarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Rannsóknir og nýting á auðlindum í jörðu

lagafrumvarp

Beiðni um úttekt Ríkisendurskoðunar á málefnum Búnaðarbankans

athugasemdir um störf þingsins

Húsnæðismál

lagafrumvarp

Rannsóknir og nýting á auðlindum í jörðu

lagafrumvarp

Áhrif veiðarfæra á vistkerfi hafsbotnsins

þingsályktunartillaga

Skipting aukinna aflaheimilda

athugasemdir um störf þingsins

Skipun rannsóknarnefndar um málefni Landsbanka Íslands hf.

þingsályktunartillaga

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 37 531,6
Flutningsræða 8 82,12
Andsvar 32 57,28
Grein fyrir atkvæði 20 15,83
Um fundarstjórn 1 1,28
Samtals 98 688,11
11,5 klst.