Gísli S. Einarsson: ræður


Ræður

Fjárlög 2000

lagafrumvarp

Útsendingar sjónvarpsins

fyrirspurn

Afnám verðtryggingar fjárskuldbindinga

lagafrumvarp

Fjáraukalög 1999

lagafrumvarp

Lágmarkslaun

lagafrumvarp

Umferðarlög

(ökuhraði)
lagafrumvarp

Vatneyrardómurinn og viðbrögð stjórnvalda

umræður utan dagskrár

Afnotaréttur nytjastofna á Íslandsmiðum

þingsályktunartillaga

Breyting á áfengiskaupaaldri

fyrirspurn

Lögbinding lágmarkslauna

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Þriggja fasa rafmagn

fyrirspurn

Öryggismál kjarnorkustöðvarinnar í Sellafield

umræður utan dagskrár

Hrossaútflutningur

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Málefni Þjóðminjasafnsins

umræður utan dagskrár

Meðferð einkamála

(málskostnaður)
lagafrumvarp

Lyfjalög og almannatryggingar

(Lyfjamálastofnun o.fl.)
lagafrumvarp

Markaðssetning vistvænna og lífrænna afurða

(ríkisframlag)
lagafrumvarp

Tækjabúnaður til að minnka koltvísýringsmengun

fyrirspurn

Eldi þorsks og annarra sjávardýra

fyrirspurn

Varnarsamstarf Íslands og Bandaríkjanna

lagafrumvarp

Fullgilding samnings um framkvæmd, beitingu og þróun Schengen-gerðanna

þingsályktunartillaga

Yfirlitsskýrsla um alþjóðamál

skýrsla

Bann við uppsögnum vegna fjölskylduábyrgðar starfsmanna

lagafrumvarp

Vátryggingastarfsemi

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Afbrigði

afbrigði um dagskrármál

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 22 127,43
Andsvar 22 41,08
Flutningsræða 5 38,2
Grein fyrir atkvæði 2 1,62
Samtals 51 208,33
3,5 klst.