Gísli S. Einarsson: ræður


Ræður

Fjárlög 2001

lagafrumvarp

Hrognkelsa- og rækjuveiðar

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Aðlögunarstuðningur við lífrænan landbúnað

þingsályktunartillaga

Fjáraukalög 2000

lagafrumvarp

Endurskoðun á fyrirkomulagi rafmagnsöryggismála

þingsályktunartillaga

Tekjuskattur og eignarskattur

(skatthlutfall)
lagafrumvarp

Skýrsla utanríkisráðherra um utanríkismál

skýrsla ráðherra

Starfsskýrsla Ríkisendurskoðunar 1999

munnleg skýrsla þingmanns

Atvinnumál landsbyggðar og byggðastefna stjórnvalda

umræður utan dagskrár

Ábyrgðarmenn

lagafrumvarp

Umferðaröryggismál

fyrirspurn

Lækkun húshitunarkostnaðar árið 2001

fyrirspurn

Fjáraukalög 2000

lagafrumvarp

Fjárlög 2001

lagafrumvarp

Fjáraukalög 2000

lagafrumvarp

Fjárframlög til vegagerðar og 3. umr. fjárlaga

um fundarstjórn

Málefni aldraðra

(Framkvæmdasjóður aldraðra)
lagafrumvarp

Fjárlög 2001

lagafrumvarp

Frestun vegaframkvæmda

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Lokafjárlög 1998

lagafrumvarp

Kjaradeila framhaldsskólakennara

umræður utan dagskrár

Almannatryggingar

(tekjutrygging örorkulífeyrisþega)
lagafrumvarp

Vegagerðin

fyrirspurn

Staða sjávarbyggða

fyrirspurn

Lagaráð

lagafrumvarp

Stjórnarskipunarlög

(þjóðaratkvæðagreiðslur)
lagafrumvarp

Staða almenningsþjónustu á landsbyggðinni

umræður utan dagskrár

Vátryggingarsamningar

(slysa- og sjúkratryggingar)
lagafrumvarp

Útboðsstefna ríkisins til eflingar íslenskum iðnaði

þingsályktunartillaga

Umgengni um nytjastofna sjávar

(veiðar umfram aflaheimildir)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(úthlutun aflahlutdeilda o.fl.)
lagafrumvarp

Stofnun hlutafélags um Orkubú Vestfjarða

lagafrumvarp

Íslenskir aðalverktakar hf.

fyrirspurn

Frestun á verkfalli fiskimanna

lagafrumvarp

Steinsteypa til slitlagsgerðar

fyrirspurn

Verð á mölun steinefna fyrir Vegagerðina

fyrirspurn

Póstþjónusta

fyrirspurn

Skýrsla utanríkisráðherra um utanríkismál

skýrsla ráðherra

Stjórnskipulag byggðamála og vinnulag við byggðaáætlanir

umræður utan dagskrár

EES-samstarfið

fyrirspurn

Kjaramál fiskimanna og fleira

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður (útvarpsumræður)

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 44 352,78
Flutningsræða 5 70,3
Andsvar 32 54,2
Um fundarstjórn 4 6,27
Grein fyrir atkvæði 4 2,18
Um atkvæðagreiðslu 1 0,97
Samtals 90 486,7
8,1 klst.