Gísli S. Einarsson: ræður


Ræður

Fjárlög 2002

lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(úthlutun aflahlutdeilda o.fl.)
lagafrumvarp

Endurgreiðsla virðisaukaskatts

fyrirspurn

Rekstur vélar Flugmálastjórnar

athugasemdir um störf þingsins

Skýrsla Byggðastofnunar um byggðarlög í sókn og vörn

umræður utan dagskrár

Stjórn fiskveiða

(krókaaflamarksbátar)
lagafrumvarp

Myntbandalag Evrópu og upptaka evru

fyrirspurn

Reglur um notkun á vél Flugmálastjórnar

umræður utan dagskrár

Tryggingarskilmálar vátryggingafélaga

þingsályktunartillaga

Forvarnir gegn krabbameinssjúkdómum í meltingarvegi

þingsályktunartillaga

Greiðslur ríkissjóðs á bótum til þolenda afbrota

(umsóknarfrestur)
lagafrumvarp

Lánskjaravísitalan

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Skipan opinberra framkvæmda

(eftirlit, Framkvæmdasýslan, samstarfsnefnd o.fl.)
lagafrumvarp

Færsla bókhalds í erlendri mynt

fyrirspurn

Heildarlántökur erlendis

fyrirspurn

Áform um einkarekstur í heilbrigðisþjónustunni

umræður utan dagskrár

Fjáraukalög 2001

lagafrumvarp

Verklag við afgreiðslu fjárlaga

athugasemdir um störf þingsins

Fjáraukalög 2001

lagafrumvarp

Fjárlög 2002

lagafrumvarp

Fjáraukalög 2001

lagafrumvarp

Fjárlög 2002

lagafrumvarp

Niðurfelling veggjalds í Hvalfjarðargöng

fyrirspurn

Virðisaukaskattur á umferð undir Hvalfjörð

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Útræðisréttur strandjarða

fyrirspurn

Grænmeti og kjöt

fyrirspurn

Vísinda- og tækniráð

lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(veiðigjald o.fl.)
lagafrumvarp

Tollalög

(tollar á grænmeti)
lagafrumvarp

Afréttamálefni, fjallskil o.fl.

(ítala o.fl.)
lagafrumvarp

Búnaðargjald

(gjaldstofn)
lagafrumvarp

Flutningur fjarvinnsluverkefna og starfa út á land

fyrirspurn

Viðbrögð við ábendingum Ríkisendurskoðunar

fyrirspurn

Virkjun Jökulsár á Brú og Jökulsár í Fljótsdal

lagafrumvarp

Verð og reglur um útfluttan fisk

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Aukin vanskil og fjölgun fjárnáma í landinu

umræður utan dagskrár

Þjóðhagsstofnun o.fl.

lagafrumvarp

Álbræðsla á Grundartanga

(fjárfestingar hlutafélagsins)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(veiðigjald o.fl.)
lagafrumvarp

Almannatryggingar o.fl.

(tekjuhugtak, bótaútreikningur o.fl.)
lagafrumvarp

Lokafjárlög 1998

lagafrumvarp

Lokafjárlög 1999

lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(veiðigjald o.fl.)
lagafrumvarp

Stefna í byggðamálum 2002--2005

þingsályktunartillaga

Stjórn fiskveiða

(veiðigjald o.fl.)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 46 659,75
Flutningsræða 9 76,12
Andsvar 25 39,45
Grein fyrir atkvæði 8 5,18
Um fundarstjórn 2 3,02
Um atkvæðagreiðslu 2 2,02
Samtals 92 785,54
13,1 klst.