Gísli Guðmundsson: ræður


Ræður

Rannsókn kjörbréfa - varamenn taka þingsæti

rannsókn kjörbréfs

Friðun rjúpu

lagafrumvarp

Strandferðir og flóabátar

þingsályktunartillaga

Fjárlög 1954

lagafrumvarp

Brúagjald af bensíni

lagafrumvarp

Lax- og silungsveiði

lagafrumvarp

Sala jarða í opinberri eigu

lagafrumvarp

Brúargerðir

lagafrumvarp

Fuglaveiðar og fuglafriðun

lagafrumvarp

Kirkjubyggingasjóður

lagafrumvarp

Síldarleit

lagafrumvarp

Byggingarsjóður kauptúna

lagafrumvarp

Fuglaveiðar og fuglafriðun

lagafrumvarp

Brúagjald af bensíni

lagafrumvarp

Fiskveiðasjóður Íslands

þingsályktunartillaga

Milliþinganefnd í heilbrigðismálum

þingsályktunartillaga

Húsaleiga

lagafrumvarp

Kosningar til Alþingis og lög um sveitarstjórnarkosningar

lagafrumvarp

Framlög til bæjar- og sveitarfélaga

þingsályktunartillaga