Gísli Guðmundsson: ræður


Ræður

Jafnvægi í byggð landsins

lagafrumvarp

Lausaskuldir iðnaðarins

lagafrumvarp

Hefting sandfoks

lagafrumvarp

Listasafn Íslands

fyrirspurn

Vegalög

lagafrumvarp

Aflatryggingasjóður sjávarútvegsins

þingsályktunartillaga

Fjárlög 1964

lagafrumvarp

Alþingishús og ráðhús

umræður utan dagskrár

Iðnrekstur í kauptúnum og kaupstöðum

þingsályktunartillaga

Alúminíumbræðsla og olíuhreinsunarstöð

fyrirspurn

Strandferðir norðanlands

þingsályktunartillaga

Stofnlánadeild landbúnaðarins

lagafrumvarp

Virkjun Svartár í Skagafirði

lagafrumvarp

Kal í túnum o.fl.

þingsályktunartillaga

Jafnvægi í byggð landsins

lagafrumvarp

Eyðing refa og minka

lagafrumvarp

Efling skipasmíða

þingsályktunartillaga

Fræðslu- og listaverkamiðstöðvar

þingsályktunartillaga

Stöðvun á fólksflótta úr Vestfjarðakjördæmi

fyrirspurn

Lóðamál sjómannaskólans

fyrirspurn

Greiðslur vegna ríkisábyrgða

fyrirspurn

Kísilgúrverksmiðja við Mývatn

lagafrumvarp

Aðstoð frá Viðreisnarsjóði Evrópuráðsins

þingsályktunartillaga

Jafnvægi í byggð landsins

lagafrumvarp

Stýrimannaskóli í Vestmannaeyjum

lagafrumvarp

Dragnótaveiðar í fiskveiðilandhelgi

lagafrumvarp

Hafnargerðir

lagafrumvarp

Fiskiðnskóli

þingsályktunartillaga

Unglingafræðsla utan kaupstaða

þingsályktunartillaga

Útvarp úr forystugreinum dagblaða

umræður utan dagskrár

Héraðsskólar o.fl.

þingsályktunartillaga

Vegáætlun 1964

þingsályktunartillaga

Almennar stjórnmálaumræður

Hægri handar akstur

þingsályktunartillaga

Áfengisvandamálið

þingsályktunartillaga

Félagsheimili

þingsályktunartillaga