Gísli Guðmundsson: ræður


Ræður

Hafnargerðir og lendingarbætur

lagafrumvarp

Framleiðnisjóður landbúnaðarins

lagafrumvarp

Verðjöfnun á olíu og bensíni

lagafrumvarp

Verkfræðiráðunautar ríkisins á Norður-, Austur- og Vesturlandi

lagafrumvarp

Verndun og efling landsbyggðar

lagafrumvarp

Verkfræðiskrifstofa Vestfjarðakjördæmis

lagafrumvarp

Fullnaðarpróf í tæknifræði

þingsályktunartillaga

Stéttarsamband og Kjararannsóknarstofa bænda

lagafrumvarp

Hafnargerðir og lendingarbætur

lagafrumvarp

Búreikningastofa landbúnaðarins

lagafrumvarp

Jarðeignasjóður ríkisins

lagafrumvarp

Sala níu jarða og grasbýla í Neshreppi utan Ennis og Lækjardals í Öxarfjarðarhreppi

lagafrumvarp

Orkulög

lagafrumvarp

Hafnalög

lagafrumvarp

Sala lands úr jörðinni Grenivík í Grýtubakkahr.

lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður

Vegáætlun fyrir árin 1967 og 1968

þingsályktunartillaga

Hafnalög

lagafrumvarp

Skólakostnaður

lagafrumvarp

Ellefu hundruð ára afmæli byggðar á Íslandi

þingsályktunartillaga

Lántaka vegna framkvæmdaáætlunar fyrir árið 1967

lagafrumvarp

Ellefu hundruð ára afmæli byggðar á Íslandi

þingsályktunartillaga