Gísli Guðmundsson: ræður


Ræður

Endurskoðun stjórnarskrárinnar

þingsályktunartillaga

Vesturlandsáætlun

fyrirspurn

Þingsköp Alþingis

lagafrumvarp

Læknisþjónusta í strjálbýli

fyrirspurn

Bann við að hljóðfráar þotur fljúgi yfir Ísland

þingsályktunartillaga

Varnir gegn mengun

þingsályktunartillaga

Strandferðir norðanlands

fyrirspurn

Fjórðungsdeildir Landsspítala Íslands

lagafrumvarp

Byggðajafnvægisstofnun ríkisins og ráðstafanir að verndun og eflingu

(og koma í veg fyrir eyðingu lífvænlegra byggðarlaga)
lagafrumvarp

Eyðing refa og minka

lagafrumvarp

Eyðing refa og minka

(br. 52/1957)
lagafrumvarp

Virkjunarmöguleikar í Skjálfandafljóti

(varðandi rannsóknir á og Jökulsá)
fyrirspurn

Æðarrækt

þingsályktunartillaga

Virkjun fallvatns

(í Þingeyjarsýslum)
lagafrumvarp

Fjárlög 1971

lagafrumvarp

Fóstruskóli

lagafrumvarp

Landsvirkjun

lagafrumvarp

Fyrirspurnir um stjórnarráðstafanir o.fl.

um fundarstjórn

Landsvirkjun

lagafrumvarp

Fjárlög 1971

lagafrumvarp

Lífeyrissjóður bænda

lagafrumvarp

Skólakerfi

lagafrumvarp

Náttúruvernd á vatnasviði Mývatns og Laxár

(takmarkaða í Suður-Þingeyjarsýslu)
lagafrumvarp

Kennaraháskóli Íslands

lagafrumvarp

Kalrannsóknir á Akureyri

(efling)
þingsályktunartillaga

Klak- og eldisstöð fyrir lax og silung

(í Þingeyjarsýslum)
þingsályktunartillaga

Eyðing refa og minka

lagafrumvarp

Dreifing framkvæmdavalds

(og eflingu á sjálfstjórn héraða)
þingsályktunartillaga

Móðurmálskennsla í barna- og gagnfræðaskólum

þingsályktunartillaga

Læknisþjónusta í héruðum

(varðandi tillögur)
fyrirspurn

Orkulög

lagafrumvarp

Húsnæðismálastofnun ríkisins

(br. 30/1970)
lagafrumvarp

Stofnlán fiskiskipa

fyrirspurn

Aflatryggingasjóður sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Vegáætlun fyrir árin 1971 og 1972

þingsályktunartillaga

Veiting ríkisborgararéttar

lagafrumvarp

Landsvirkjun

lagafrumvarp

Fiskvinnsluskóli

lagafrumvarp

Þingfararkaup alþingismanna

lagafrumvarp

Rannsóknir á hrognkelsastofninum fyrir Norðurlandi

(og athugun á nýtingu hans)
þingsályktunartillaga

Raforkumál Þistilfjarðarbyggða

fyrirspurn

Sérfræðileg aðstoð fyrir þingflokka

lagafrumvarp

Iðnþróunarstofnun Íslands

lagafrumvarp

Veiting ríkisborgararéttar

lagafrumvarp

Bann gegn veiðum með botnvörpu og flotvörpu

(br. 21/1969, 62/1967)
lagafrumvarp

Skelfisk- og rækjuveiðar á Breiðafirði

þingsályktunartillaga

Landsvirkjun

lagafrumvarp

Lán vegna framkvæmdaáætlunar

lagafrumvarp

Vegáætlun fyrir árin 1971 og 1972

þingsályktunartillaga

Kennaraháskóli Íslands

lagafrumvarp

Landsvirkjun

lagafrumvarp