Gísli Jónsson: ræður


Ræður

Þormóðsslysið

umræður utan dagskrár

Eftirlit með skipum

þingsályktunartillaga

Suðurlandsbraut um Krýsuvík

þingsályktunartillaga

Veðurfregnir

þingsályktunartillaga

Eftirlit með skipum

þingsályktunartillaga

Lendingarbætur í Örlygshöfn

lagafrumvarp

Lendingarbætur á Hvalskeri

lagafrumvarp

Samgöngubætur frá Reykjavík austur í Ölfus

þingsályktunartillaga

Nýbygging fiskiskipa

lagafrumvarp

Lendingarbætur í Örlygshöfn

lagafrumvarp

Lendingarbætur á Hvalskeri

lagafrumvarp

Ríkisskuldir Íslands

þingsályktunartillaga

Suðurlandsbraut um Krýsuvík

þingsályktunartillaga

Stjórnarskipunarlög

lagafrumvarp

Vátryggingarfélög fyrir vélbáta

lagafrumvarp

Hafnargerð í Ólafsfirði

þingsályktunartillaga

Suðurlandsbraut um Krýsuvík

þingsályktunartillaga

Skipun læknishéraða

lagafrumvarp

Hafnarlög fyrir Bolungavík

lagafrumvarp

Skipun læknishéraða

lagafrumvarp

Nýbygging fiskiskipa

lagafrumvarp

Barnaspítali

lagafrumvarp

Hafnarlög fyrir Siglufjarðarkaupstað

lagafrumvarp

Nýbygging fiskiskipa

lagafrumvarp

Fáninn

þingsályktunartillaga

Læknishéruð

þingsályktunartillaga

Þormóðsslysið

umræður utan dagskrár

Þjóðfáni Íslendinga

lagafrumvarp

Tilraunastöð

lagafrumvarp

Byggingarmálefni Reykjavíkur

lagafrumvarp

Loðdýrarækt

lagafrumvarp

Mat á beitu o.fl.

lagafrumvarp

Tilraunastöð

lagafrumvarp

Áætlun strandferðaskipa og flóabáta

þingsályktunartillaga

Tilraunastöð

lagafrumvarp

Bæjarstjórn í Ólafsfirði

lagafrumvarp

Tilraunastöð

lagafrumvarp

Laun starfsmanna ríkisins

lagafrumvarp

Erlendar innistæður

fyrirspurn

Áætlun strandferðaskipa og flóabáta

þingsályktunartillaga

Húsnæði fyrir geðveikt fólk

þingsályktunartillaga

Framleiðslutekjur þjóðarinnar

þingsályktunartillaga

Póstsamband milli Íslands og Ameríku

þingsályktunartillaga

Bæjarstjórn í Ólafsfirði

lagafrumvarp

Nýbyggingarsjóður útvegsmanna

lagafrumvarp

Lendingarbætur á Sæbóli í Aðalvík

lagafrumvarp

Lendingarbætur á Látrum í Aðalvík

lagafrumvarp

Æskulýðshöll í Reykjavík

lagafrumvarp

Línurit yfir vegi

fyrirspurn

Afkoma sjávarútvegsins

þingsályktunartillaga

Tilraunastöð

lagafrumvarp

Síldarverksmiðja Siglufjarðarkaupstaðar

þingsályktunartillaga

Afkoma sjávarútvegsins

þingsályktunartillaga

Síldarverksmiðja Siglufjarðarkaupstaðar

þingsályktunartillaga

Lendingarbætur í Selárdal

lagafrumvarp

Heilsuverndarstöðvar

lagafrumvarp

Lendingarbætur í Selárdal

lagafrumvarp

Húsnæði fyrir geðveikt fólk

þingsályktunartillaga

Nýbyggingarráð

lagafrumvarp

Mat á beitu o.fl.

lagafrumvarp

Hafnarlög fyrir Akureyrarkaupstað

lagafrumvarp

Hafnarlög fyrir Ólafsfjörð

lagafrumvarp

Húsnæði fyrir geðveikt fólk

þingsályktunartillaga

Nýbyggingarsjóður útvegsmanna

lagafrumvarp

Samkeppni um hugmyndir að mannvirkjum

lagafrumvarp

Hafnargerð á Skagaströnd

lagafrumvarp

Fjárlög 1945

lagafrumvarp

Prófessorsembætti í heilbrigðisfræði

lagafrumvarp

Fjárlög 1945

lagafrumvarp

Laun háskólakennara Háskóla Íslands

lagafrumvarp

Útsvör

lagafrumvarp

Laun háskólakennara Háskóla Íslands

lagafrumvarp

Virkjun Fljótaár

þingsályktunartillaga

Útsvör

lagafrumvarp

Jarðræktarlög

lagafrumvarp

Atvinna við siglingar

lagafrumvarp

Framkvæmdir á Rafnseyri

þingsályktunartillaga

Kaup eigna setuliðsins

lagafrumvarp

Olíugeymar o.fl.

lagafrumvarp

Framkvæmd póstmála

þingsályktunartillaga

Fjárlög 1945

lagafrumvarp

Fyrirspurnir um stjórnarráðstafanir

umræður utan dagskrár

Skipun læknishéraða

lagafrumvarp

Herzla síldarlýsis

þingsályktunartillaga

Virkjun Fljótaár

þingsályktunartillaga

Kaup eigna setuliðsins

lagafrumvarp

Hafnarlög fyrir Akranes

lagafrumvarp

Róðrartími fiskibáta

lagafrumvarp

Hafnarlög fyrir Hrísey

lagafrumvarp

Tekjuskattsviðauki 1945

lagafrumvarp

Róðrartími fiskibáta

lagafrumvarp

Útsvör

lagafrumvarp

Laun starfsmanna ríkisins

lagafrumvarp

Hafnargerð í Ólafsvík

lagafrumvarp

Laun starfsmanna ríkisins

lagafrumvarp

Hafnargerð í Ólafsvík

lagafrumvarp

Laun starfsmanna ríkisins

lagafrumvarp

Fólksflutningur með bifreiðum

lagafrumvarp

Framkvæmdir á Rafnseyri

þingsályktunartillaga

Lendingarbætur í Flatey á Skjálfanda

þingsályktunartillaga

Búnaðarmálasjóður

lagafrumvarp

Fólksflutningur með bifreiðum

lagafrumvarp

Atvinna við siglingar

lagafrumvarp

Búnaðarmálasjóður

lagafrumvarp

Atvinna við siglingar

lagafrumvarp

Prófessorsembætti dr. Sigurðar Nordals

lagafrumvarp

Sjúkrahús o.fl.

lagafrumvarp

Virkjun Andakílsár

þingsályktunartillaga

Rafveitulán fyrir Sauðárkrókshrepp

þingsályktunartillaga

Hafnarbótasjóður

lagafrumvarp

Flugvellir

lagafrumvarp

Húsmæðrafræðsla í sveitum

lagafrumvarp

Dósentsembætti í guðfræðideild

lagafrumvarp

Sjúkrahús o.fl.

lagafrumvarp

Virkjun Andakílsár

þingsályktunartillaga

Laun starfsmanna ríkisins

lagafrumvarp

Húsmæðrafræðsla í sveitum

lagafrumvarp

Ólafsfjarðarkaupstaður, eignarnám lóðarréttinda

lagafrumvarp

Endurskoðun og samþykkt ríkisreikninganna

þingsályktunartillaga

Prófessorsembætti dr. Sigurðar Nordals

lagafrumvarp

Sjúkrahús o.fl.

lagafrumvarp

Fjáraukalög

lagafrumvarp

Dósentsembætti í guðfræðideild

lagafrumvarp

Lendingarbætur í Grunnavík

lagafrumvarp

Endurskoðun og samþykkt ríkisreikninganna

þingsályktunartillaga

Síldarverksmiðjan á Sólbakka

lagafrumvarp

Útsvör

lagafrumvarp

Búnaðarmálasjóður

lagafrumvarp

Ítala

lagafrumvarp

Bygging vegna hæstaréttar

þingsályktunartillaga

Kaup eigna setuliðsins

lagafrumvarp

Húsaleiga

lagafrumvarp

Útsvör

lagafrumvarp

Skipakaup ríkisins

lagafrumvarp

Ríkisreikningar 1941

lagafrumvarp

Veltuskattur

lagafrumvarp

Leiga á færeyskum skipum o.fl.

þingsályktunartillaga

Kaup eigna setuliðsins

lagafrumvarp

Dýrtíðarráðstafanir

lagafrumvarp

Skattgreiðslur h/f Eimskipafélags Íslands

lagafrumvarp

Jarðræktarlög

lagafrumvarp

Gjald af söluverði fisks erlendis

lagafrumvarp

Dýrtíðarráðstafanir

lagafrumvarp

Kaup Þórustaða í Ölvusi

þingsályktunartillaga

Gistihúsbygging í Reykjavík

þingsályktunartillaga

Gjald af söluverði fisks erlendis

lagafrumvarp

Samkeppni um hugmyndir að mannvirkjum

lagafrumvarp

Nýbygging fiskiskipa

þingsályktunartillaga

Skattgreiðslur h/f Eimskipafélags Íslands

lagafrumvarp

Stýrimannaskólinn í Reykjavík

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Laun starfsmanna ríkisins

lagafrumvarp

Fasteignamat

lagafrumvarp

Afgreiðsla mála úr nefndum o. fl.

umræður utan dagskrár

Virkjun Fljótaár

þingsályktunartillaga

Nýbygging fiskiskipa

þingsályktunartillaga

Húsaleiguvísitala

þingsályktunartillaga

Endurskoðun stjórnskipunarlaga

þingsályktunartillaga