Gísli Jónsson: ræður


Ræður

Verkfræðingar, húsameistarar, iðnfræðingar

lagafrumvarp

Húsaleiga

þingsályktunartillaga

Jarðræktarlög

lagafrumvarp

Strandferðaskip

lagafrumvarp

Vegalagabreyting

lagafrumvarp

Brúargerðir

lagafrumvarp

Útsvör

lagafrumvarp

Sláturfélag Skagfirðinga

lagafrumvarp

Vinnuskóli á Reykhólum

lagafrumvarp

Byggingar- og landnámssjóður

lagafrumvarp

Orlof

lagafrumvarp

Dýrtíðarvísitala

lagafrumvarp

Sýsluvegasjóðir

lagafrumvarp

Hafnargerðir og lendingarbætur

lagafrumvarp

Iðnskóli í sveitum

lagafrumvarp

Innflutningur og gjaldeyrismeðferð (heildarlög)

lagafrumvarp

Dýrtíðarvísitala

lagafrumvarp

Sýsluvegasjóðir

lagafrumvarp

Byggingar- og landnámssjóður

lagafrumvarp

Hafnargerðir og lendingarbætur

lagafrumvarp

Húsmæðrafræðsla í sveitum

lagafrumvarp

Innlend endurtrygging, stríðsslysatrygging skipshafna o.fl.

lagafrumvarp

Ábúðarlög

lagafrumvarp

Fjárlög 1946

lagafrumvarp

Dýrtíðarvísitala

lagafrumvarp

Verkfræðingar, húsameistarar, iðnfræðingar

lagafrumvarp

Fjárlög 1946

lagafrumvarp

Togarakaup ríkisins

lagafrumvarp

Húsmæðrafræðsla í sveitum

lagafrumvarp

Dýrtíðarvísitala

lagafrumvarp

Aðstoðarlán til síldarútvegsmanna 1945

lagafrumvarp

Hafnargerðir og lendingarbætur

lagafrumvarp

Almannatryggingar

lagafrumvarp

Raforkulög

lagafrumvarp

Austurvegur

lagafrumvarp

Fjárlög 1946

lagafrumvarp

Húsaleiga

þingsályktunartillaga

Húsaleiga

þingsályktunartillaga

Hveraorka á Reykhólum

þingsályktunartillaga

Samgöngubætur í Barðastrandarsýslu

þingsályktunartillaga

Rafveitulán fyrir Eyrarbakka-, Stokkseyrar- og Sandvíkurhreppa

þingsályktunartillaga

Gistihúsbygging í Reykjavík

lagafrumvarp

Útsvör

lagafrumvarp

Gagnfræðanám

lagafrumvarp

Innlend endurtrygging, stríðsslysatrygging skipshafna o.fl.

lagafrumvarp

Gagnfræðanám

lagafrumvarp

Raforkulög

lagafrumvarp

Innlend endurtrygging, stríðsslysatrygging skipshafna o.fl.

lagafrumvarp

Austurvegur

lagafrumvarp

Útsvör

þingsályktunartillaga

Skólakerfi og fræðsluskylda

lagafrumvarp

Útsvör

lagafrumvarp

Verðlagning landbúnaðarafurða o.fl. (heildarlög)

lagafrumvarp

Hveraorka á Reykhólum

þingsályktunartillaga

Afnotagjald útvarpsnotenda

þingsályktunartillaga

Raforkulög

lagafrumvarp

Austurvegur

lagafrumvarp

Verðlagning landbúnaðarafurða o.fl. (heildarlög)

lagafrumvarp

Raforkulög

lagafrumvarp

Vinnuskóli á Reykhólum

lagafrumvarp

Tunnusmíði

lagafrumvarp

Vatnsveita Stykkishólms

þingsályktunartillaga

Afnotagjald útvarpsnotenda

þingsályktunartillaga

Útsvör

þingsályktunartillaga

Vatnsveita Stykkishólms

þingsályktunartillaga

Landshöfn í Keflavíkur- og Njarðvíkurhreppum

lagafrumvarp

Eignarnám lóðarréttinda og mannvirkja á Siglufirði

lagafrumvarp

Tunnuverksmiðja á Siglufirði

lagafrumvarp

Skólakerfi og fræðsluskylda

lagafrumvarp

Vinnuskóli á Reykhólum

lagafrumvarp

Lögreglustjórar í Fáskrúðsfirði og í Dalvík

lagafrumvarp

Landshöfn í Keflavíkur- og Njarðvíkurhreppum

lagafrumvarp

Eignarnám lóðarréttinda og mannvirkja á Siglufirði

lagafrumvarp

Iðnskóli í sveitum

lagafrumvarp

Ríkisreikningurinn 1942

lagafrumvarp

Austurvegur

lagafrumvarp

Skólakerfi og fræðsluskylda

lagafrumvarp

Eignarnám lóðarréttinda og mannvirkja á Siglufirði

lagafrumvarp

Fræðsla barna

lagafrumvarp

Samgöngubætur í Barðastrandarsýslu

þingsályktunartillaga

Björgunarskúta Vestfjarða

þingsályktunartillaga

Loðdýrarækt

lagafrumvarp

Ríkisreikningurinn 1942

lagafrumvarp

Fræðsla barna

lagafrumvarp

Lögreglustjórar í Fáskrúðsfirði og í Dalvík

lagafrumvarp

Skólakerfi og fræðsluskylda

lagafrumvarp

Búnaðarmálasjóður

lagafrumvarp

Fræðsla barna

lagafrumvarp

Landsvistarleyfi nokkurra útlendinga

þingsályktunartillaga

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Fræðsla barna

lagafrumvarp

Hafnargerðir og lendingarbætur

lagafrumvarp

Fræðsla barna

lagafrumvarp

Landshöfn í Keflavíkur- og Njarðvíkurhreppum

lagafrumvarp

Hafnargerðir og lendingarbætur

lagafrumvarp

Fræðsla barna

lagafrumvarp

Íbúðarhúsabyggingar í kaupstöðum og kauptúnum

lagafrumvarp

Fræðsla barna

lagafrumvarp

Búnaðarmálasjóður

lagafrumvarp

Gistihúsbygging í Reykjavík

lagafrumvarp

Landnám, nýbyggðir og endurbyggingar í sveitum

lagafrumvarp

Almannatryggingar

lagafrumvarp

Gistihúsbygging í Reykjavík

lagafrumvarp

Fræðsla barna

lagafrumvarp

Fiskveiðasjóður Íslands

lagafrumvarp

Nýbyggingar í Höfðakaupstað

lagafrumvarp

Atvinna við siglingar

lagafrumvarp

Beitumál

lagafrumvarp

Húsmæðrafræðsla

lagafrumvarp

Stofnlánadeild sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Atvinnudeild háskólans

lagafrumvarp

Afgreiðsla mála úr nefndum o. fl.

umræður utan dagskrár

Menntaskólar

lagafrumvarp

Gagnfræðanám

lagafrumvarp

Húsmæðrafræðsla

lagafrumvarp

Afgreiðsla mála úr nefndum o. fl.

umræður utan dagskrár

Atvinna við siglingar

lagafrumvarp

Síldarniðursuðuverksmiðja ríkisins

lagafrumvarp

Beitumál

lagafrumvarp

Byggingarstyrkur til flóabáts

þingsályktunartillaga

Endurgreiðsla á verðtolli

þingsályktunartillaga

Eftirlit með skipum

lagafrumvarp

Kaup á skipinu Pétursey

þingsályktunartillaga

Togarakaup bæjar- og hreppsfélaga

þingsályktunartillaga

Skipakaup ríkisins

lagafrumvarp

Atvinna við siglingar

lagafrumvarp

Menntaskólar

lagafrumvarp

Sameining Selfossbyggðar í eitt hreppsfélag

lagafrumvarp

Iðnlánasjóður

lagafrumvarp

Atvinnudeild háskólans

lagafrumvarp

Þorpsmyndun á Egilsstöðum

þingsályktunartillaga

Fjárskipti

þingsályktunartillaga

Atvinnudeild háskólans

lagafrumvarp

Staðarprestakall á Reykjanesi

þingsályktunartillaga

Vátryggingargjöld vélbáta

þingsályktunartillaga

Björgunarskúta Vestfjarða

þingsályktunartillaga