Gísli Jónsson: ræður


Ræður

Útsvör

lagafrumvarp

Vegalagabreyting

(vegalög 101/1933)
lagafrumvarp

Brúargerðir

lagafrumvarp

Gjaldaviðauki 1947

lagafrumvarp

Tekjuskattsviðauki 1947

lagafrumvarp

Gjaldaviðauki 1947

lagafrumvarp

Skipulag og hýsing prestssetra

lagafrumvarp

Innlend endurtrygging, stríðsslysatrygging skipshafna o. fl.

lagafrumvarp

Gjaldeyrir til námsmanna erlendis

þingsályktunartillaga

Húsnæði handa rektor Menntaskólans í Reykjavík

þingsályktunartillaga

Útsvör

lagafrumvarp

Sóknargjöld

lagafrumvarp

Ljósmæðralög

lagafrumvarp

Innlend endurtrygging, stríðsslysatrygging skipshafna o. fl.

lagafrumvarp

Ferðaskrifstofa ríkisins

lagafrumvarp

Innflutningur og gjaldeyrismeðferð

lagafrumvarp

Fiskiðjuver á Ísafirði

lagafrumvarp

Afgreiðsla mála úr nefndum o.fl.

umræður utan dagskrár

Menntaskólar

lagafrumvarp

Sóknargjöld

lagafrumvarp

Héraðabönn

þingsályktunartillaga

Skipulag og hýsing prestssetra

lagafrumvarp

Afgreiðsla mála úr nefndum o.fl.

umræður utan dagskrár

Skipulag og hýsing prestssetra

lagafrumvarp

Gjaldeyrir til námsmanna erlendis

þingsályktunartillaga

Skipulag og hýsing prestssetra

lagafrumvarp

Bráðabirgðafjárgreiðslur 1947

lagafrumvarp

Menntaskólar

lagafrumvarp

Sóknargjöld

lagafrumvarp

Menntaskólar

lagafrumvarp

Bátaútvegurinn o. fl.

lagafrumvarp

Skipulag og hýsing prestssetra

lagafrumvarp

Útsvör

lagafrumvarp

Millilandasiglingar strandferðaskipa

þingsályktunartillaga

Almannatryggingar

lagafrumvarp

Ljóskastarar á skipum

þingsályktunartillaga

Kvikmyndastofnun ríkisins

lagafrumvarp

Menntun kennara

lagafrumvarp

Iðnfræðsla

lagafrumvarp

Matsveina- og veitingaþjónaskóli

lagafrumvarp

Menntun kennara

lagafrumvarp

Nýir vegir og brýr

þingsályktunartillaga

Matsveina- og veitingaþjónaskóli

lagafrumvarp

Vatnsveitur

lagafrumvarp

Menntaskólinn í Reykjavík (till.GÞG og JJ)

þingsályktunartillaga

Tilraunastöð háskólans í meinafræði

lagafrumvarp

Eftirlit með verksmiðjum og vélum

þingsályktunartillaga

Olíueinkasala

lagafrumvarp

Sauðfjársjúkdómar

lagafrumvarp

Olíueinkasala

lagafrumvarp

Laxá í Suður-Þingeyjarsýslu

þingsályktunartillaga

Matsveina- og veitingaþjónaskóli

lagafrumvarp

Iðnskóli í sveitum

lagafrumvarp

Tekjuskattsviðauki 1947

lagafrumvarp

Sauðfjársjúkdómar

lagafrumvarp

Menntun kennara

lagafrumvarp

Iðnskóli í sveitum

lagafrumvarp

Ferðaskrifstofa ríkisins

lagafrumvarp

Vernd barna og ungmenna

lagafrumvarp

Ferðaskrifstofa ríkisins

lagafrumvarp

Vernd barna og ungmenna

lagafrumvarp

Skipulag og hýsing prestssetra

lagafrumvarp

Togarakaup fyrir Stykkishólm

þingsályktunartillaga

Samvinna ísl. þegna við þjóðverja

þingsályktunartillaga

Matsveina- og veitingaþjónaskóli

lagafrumvarp

Verbúðir

lagafrumvarp

Búnaðarmálasjóður

lagafrumvarp

Eftirlit með skipum

lagafrumvarp

Tunnusmíði

lagafrumvarp

Síldarniðursuðuverksmiðja ríkisins

lagafrumvarp

Útsvör

lagafrumvarp

Eftirlit með skipum

lagafrumvarp

Háskóli Íslands

lagafrumvarp

Fjárlög 1947

lagafrumvarp

Eftirlit með skipum

lagafrumvarp

Útsvör

lagafrumvarp

Fjárlög 1947

lagafrumvarp

Vegalög

lagafrumvarp

Brúargerðir

lagafrumvarp

Vatnsveitur

lagafrumvarp

Innlend endurtrygging, stríðsslysatrygging skipshafna o. fl.

lagafrumvarp

Vatnsveitur

lagafrumvarp

Eftirlit með skipum

lagafrumvarp

Vernd barna og ungmenna

lagafrumvarp

Togarakaup fyrir Stykkishólm

þingsályktunartillaga

Vatnsveitur

lagafrumvarp

Almannatryggingar

lagafrumvarp

Gjald af innlendum tollvörutegundum

lagafrumvarp

Bifreiðaskattur

lagafrumvarp

Vatnsveitur

lagafrumvarp

Vegalög

lagafrumvarp

Vatnsveitur

lagafrumvarp

Hækkun á aðflutningsgjöldum 1947

lagafrumvarp

Útsvör

lagafrumvarp

Almannatryggingar

lagafrumvarp

Vátryggingarfélag fyrir fiskiskip

lagafrumvarp

Útsvör

lagafrumvarp

Vatnsveitur

lagafrumvarp

Útsvör

lagafrumvarp

Fjárlög 1947

lagafrumvarp

Innflutningur búfjár

lagafrumvarp

Nýjar síldarverksmiðjur

lagafrumvarp

Kvikmyndastofnun ríkisins

lagafrumvarp

Innflutningur búfjár

lagafrumvarp

Eftirlit með verksmiðjum og vélum

þingsályktunartillaga

Afgreiðsla mála úr nefndum o.fl.

umræður utan dagskrár

Vátryggingarfélög fyrir fiskiskip

lagafrumvarp

Fiskiðjuver á Ísafirði

lagafrumvarp

Frystihús og fiskiðjuver í Flatey á Breiðafirði

þingsályktunartillaga

Bæjarstjórn á Sauðárkróki

lagafrumvarp

Atvinna við siglingar

lagafrumvarp

Egilsstaðakauptún í Suður - Múlasýslu

lagafrumvarp

Tannlækningar

lagafrumvarp

Flugvellir

lagafrumvarp

Skemmtanaskattur og þjóðleikhús

lagafrumvarp

Eftirlit með skipum

lagafrumvarp

Vátryggingarfélög fyrir fiskiskip

lagafrumvarp

Nýjar síldarverksmiðjur á Norðurlandi

lagafrumvarp

Fjárhagsráð, innflutningsverzlun og verðlagseftirlit

lagafrumvarp

Matsveina- og veitingaþjónaskóli

lagafrumvarp

Nýjar síldarverksmiðjur á Norðurlandi

lagafrumvarp

Ríkisborgararéttur

lagafrumvarp

Söngskóli þjóðkirkjunar

lagafrumvarp

Eftirlit með skipum

lagafrumvarp

Skemmtanaskattur og þjóðleikhús

lagafrumvarp

Þjóðleikhús

lagafrumvarp

Eignakönnun

lagafrumvarp

Nýjar síldarverksmiðjur á Norðurlandi

lagafrumvarp

Framfærslulög

lagafrumvarp

Útflutningsgjald af sjávarafurðum

lagafrumvarp

Óskilgetin börn

lagafrumvarp

Fiskimálasjóður

lagafrumvarp

Skattgreiðsla Eimskipafélags Íslands

lagafrumvarp

Vatnsveita Reykjavíkur

lagafrumvarp

Matsveina- og veitingaþjónaskóli

lagafrumvarp

Framleiðsluráð landbúnaðarins o. fl.

lagafrumvarp

Embættisbústaðir dómara

lagafrumvarp

Landshöfn og fiskiðjuver í Höfn í Hornafirði

lagafrumvarp

Vatnsveita Reykjavíkur

lagafrumvarp

Söngskóli þjóðkirkjunar

lagafrumvarp

Fljótaárvirkjun

þingsályktunartillaga

Samvinna ísl. þegna við þjóðverja

þingsályktunartillaga

Eignakönnun

lagafrumvarp

Vatnsveitur

lagafrumvarp

Samvinna ísl. þegna við þjóðverja

þingsályktunartillaga

Austurvegur

þingsályktunartillaga