Gísli Jónsson: ræður


Ræður

Iðnaðarmálastjóri og framleiðsluráð

lagafrumvarp

Uppbætur á laun opinberra starfsmanna

þingsályktunartillaga

Stóríbúðaskattur

lagafrumvarp

Hraðfrystihús og fiskiðjuver í Flatey

(ábyrgð ríkissjóðs á láni)
þingsályktunartillaga

Tjón bænda vegna harðinda

(rannsókn á tjóni bænda af völdum harðinda vorið 1949)
þingsályktunartillaga

Vátryggingarfélög fyrir fiskiskip

lagafrumvarp

Notendasímar í sveitum

lagafrumvarp

Vatnsflóð og skriðuhlaup í Neskaupstað

þingsályktunartillaga

Uppbætur á laun opinberra starfsmanna

þingsályktunartillaga

Límvatn sem áburður til ræktunar

þingsályktunartillaga

Farkennaralaun

þingsályktunartillaga

Hlutatryggingasjóður bátaútvegsins

(framkvæmd á l. nr. 48/1949, um hlutatryggingarsjóð bátaútvegsins)
fyrirspurn

Skipun læknishéraða

lagafrumvarp

Afgreiðsla mála úr nefndum o.fl.

umræður utan dagskrár

Skipun læknishéraða

lagafrumvarp

Uppbætur á laun opinberra starfsmanna

þingsályktunartillaga

Heimilistæki

(innflutningur heimilistækja)
þingsályktunartillaga

Ráðstafanir í sambandi við skilnað Íslands og Danmerkur

lagafrumvarp

Uppbætur á laun opinberra starfsmanna

þingsályktunartillaga

Hraðfrystihús og fiskiðjuver í Flatey

(ábyrgð ríkissjóðs á láni)
þingsályktunartillaga

Aðstoð til síldarútvegsmanna

(lánsábyrgð)
lagafrumvarp

Ráðstafanir í sambandi við skilnað Íslands og Danmerkur

lagafrumvarp

Ríkisábyrgð á útflutningsvörum bátaútvegsins o.fl.

lagafrumvarp

Skipun læknishéraða

fyrirspurn

Ríkisábyrgð á útflutningsvörum bátaútvegsins o.fl.

lagafrumvarp

Endurgreiðsla tolla af tilbúnum timburhúsum

lagafrumvarp

Tollskrá o.fl.

lagafrumvarp

Endurgreiðsla tolla af tilbúnum timburhúsum

lagafrumvarp

Ráðstafanir í sambandi við skilnað Íslands og Danmerkur

lagafrumvarp

Siglingalög

lagafrumvarp

Dýrtíðarráðstafanir

lagafrumvarp

Réttarstaða og atvinnuskilyrði kvenna

þingsályktunartillaga

Síldveiðar og síldarleit

þingsályktunartillaga

Límvatn sem áburður til ræktunar

þingsályktunartillaga

Aðstoð til síldarútvegsmanna

(lánsábyrgð)
lagafrumvarp

Stofnlánadeild sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Aðstoð til síldarútvegsmanna

(lánsábyrgð)
lagafrumvarp

Læknisbústaður á Reykhólum

þingsályktunartillaga

Fiskimálasjóður

lagafrumvarp

Útflutningsgjald af sjávarafurðum

lagafrumvarp

Fiskimálasjóður

lagafrumvarp

Farkennaralaun

þingsályktunartillaga

Uppbætur á ellilífeyri o.fl.

þingsályktunartillaga

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Samkomudagur reglulegs Alþingis 1950

lagafrumvarp

Almannatryggingar

lagafrumvarp

Uppbætur á ellilífeyri o.fl.

þingsályktunartillaga

Helicopterflugvél

þingsályktunartillaga

Bjargráðasjóður Íslands

lagafrumvarp

Fiskimálasjóður

lagafrumvarp

Almannatryggingar

lagafrumvarp

Bjargráðasjóður Íslands

lagafrumvarp

Eignakönnun

lagafrumvarp

Bráðabirgðafjárgreiðslur úr ríkissjóði

(í mars)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Eignakönnun

lagafrumvarp

Lyfsölulög

lagafrumvarp

Læknisbústaður á Reykhólum

þingsályktunartillaga

Sala nokkurra jarða í opinberri eigu

lagafrumvarp

Útflutningur veiðiskipa

þingsályktunartillaga

Skipamælingar

lagafrumvarp

Sala nokkurra jarða í opinberri eigu

lagafrumvarp

Helicopterflugvél

þingsályktunartillaga

Almannatryggingar

lagafrumvarp

Endurgreiðsla tolla af tilbúnum timburhúsum

lagafrumvarp

Gengisskráning o.fl.

lagafrumvarp

Endurgreiðsla tolla af tilbúnum timburhúsum

lagafrumvarp

Sveitarstjórar

(sveitarráðsmenn)
lagafrumvarp

Ljósviti og skýli á Faxaskeri

þingsályktunartillaga

Dýrtíðarráðstafanir vegna atvinnuveganna

(framlenging á gildi III. kafla l. nr. 100/1948)
lagafrumvarp

Notendasímar í sveitum

lagafrumvarp

Lóðakaup í Reykjavík

(kaup á lóðum í Grjótaþorpinu í Reykjavík)
þingsályktunartillaga

Útsvör

lagafrumvarp

Notendasímar í sveitum

lagafrumvarp

Endurgreiðsla tolla af tilbúnum timburhúsum

lagafrumvarp

Tunnuverksmiðja á Akureyri

lagafrumvarp

Notendasímar í sveitum

lagafrumvarp

Sauðfjársjúkdómar

lagafrumvarp

Notendasímar í sveitum

lagafrumvarp

Endurgreiðsla tolla af tilbúnum timburhúsum

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Notendasímar í sveitum

lagafrumvarp

Sauðfjársjúkdómar

lagafrumvarp

Fjárlög 1950

lagafrumvarp

Notendasímar í sveitum

lagafrumvarp

Fjárlög 1950

lagafrumvarp

Sauðfjársjúkdómar

lagafrumvarp

Fjárlög 1950

lagafrumvarp

Útsvör

lagafrumvarp

Fjárlög 1950

lagafrumvarp

Sauðfjársjúkdómar

lagafrumvarp

Togarakaup ríkisins

lagafrumvarp

Kaup á ítökum

lagafrumvarp

Ríkisreikningurinn 1946

lagafrumvarp

Tilraunir í þágu landbúnaðarins

lagafrumvarp

Sauðfjársjúkdómar

lagafrumvarp

Skógrækt

lagafrumvarp

Tilraunir í þágu landbúnaðarins

lagafrumvarp

Fjárlög 1950

lagafrumvarp

Ríkisreikningurinn 1946

lagafrumvarp

Fjárlög 1950

lagafrumvarp

Hafnargerðir og lendingarbætur

lagafrumvarp

Jarðræktar- og húsagerðarsamþykktir í sveitum

lagafrumvarp

Fjárlög 1950

lagafrumvarp

Austurvegur

þingsályktunartillaga

Húsaleiga

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Sementsverksmiðja

lagafrumvarp

Landshöfn í Keflavíkur- og Njarðvíkurhreppum

lagafrumvarp

Húsaleiga

lagafrumvarp

Jarðræktar- og húsagerðarsamþykktir í sveitum

lagafrumvarp

Laxárvirkjunin

lagafrumvarp

Jeppabifreiðar

lagafrumvarp

Lánveitingar og lántaka vegna Sogs- og Laxárvirkjana

lagafrumvarp

Marshallaðstoð til vatnsorkuvirkjana

fyrirspurn

Skemmtanaskattur og þjóðleikhús o.fl.

lagafrumvarp