Alfreð Gíslason: ræður


Ræður

Tannlæknadeild háskólans

fyrirspurn

Húsnæðismálastofnun ríksisins

lagafrumvarp

Vélstjóranám

lagafrumvarp

Almannatryggingar

lagafrumvarp

Húsnæðismálastofnun ríksisins

lagafrumvarp

Húsaleigulög

þingsályktunartillaga

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Fávitahæli

fyrirspurn

Húsnæðismálastofnun ríksisins

lagafrumvarp

Ríkisframfærsla sjúkra manna og örkumla

lagafrumvarp

Bygging skólamannvirkja

lagafrumvarp

Atvinnuleysistryggingar

lagafrumvarp

Eignarréttur og afnotaréttur fasteigna

lagafrumvarp

Lánasjóður sveitarfélaga

lagafrumvarp

Almannatryggingar

lagafrumvarp

Loðdýrarækt

lagafrumvarp

Tekjustofnar sveitarfélaga

lagafrumvarp

Verðtrygging fjárskuldbindinga

lagafrumvarp

Hægri handar umferð

lagafrumvarp

Vernd barna og ungmenna

lagafrumvarp

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Vernd barna og ungmenna

lagafrumvarp

Álbræðsla við Straumsvík

lagafrumvarp

Háskóli Íslands

lagafrumvarp

Hægri handar umferð

lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður

Stækkun lögsagnarumdæmis Keflavíkurkaupstaðar

lagafrumvarp