Gísli Sveinsson: ræður


Ræður

Brúargerð á Skaftá

þingsályktunartillaga

Strandferðaskip

lagafrumvarp

Ríkisborgararéttur

lagafrumvarp

Sýsluvegasjóðir

lagafrumvarp

Embættisbústaðir héraðsdómara

lagafrumvarp

Togarakaup ríkisins

lagafrumvarp

Raforkulög

lagafrumvarp

Fyrirspurnir um stjórnarráðstafanir o. fl.

umræður utan dagskrár

Embættisbústaðir héraðsdómara

lagafrumvarp

Fjárlög 1946

lagafrumvarp

Búnaðarmálasjóður

lagafrumvarp

Fyrirspurnir um stjórnarráðstafanir o. fl.

umræður utan dagskrár

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Fjárlög 1946

lagafrumvarp

Samkomudagur reglulegs Alþingis 1946

lagafrumvarp

Gistihúsbygging í Reykjavík

lagafrumvarp

Veiting héraðsdómaraembætta

þingsályktunartillaga

Fullnaðarrannsóknir fallvatna

þingsályktunartillaga

Búnaðarmálasjóður

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Verkfræðingar, húsameistarar, iðnfræðingar

lagafrumvarp

Gistihúsbygging í Reykjavík

lagafrumvarp

Bifreiðaskattur o.fl.

lagafrumvarp

Dýrtíðarvísitala

lagafrumvarp

Vegalagabreyting

lagafrumvarp

Brúargerðir

lagafrumvarp

Austurvegur

lagafrumvarp

Eignarnám lóðarréttinda og mannvirkja á Siglufirði

lagafrumvarp

Austurvegur

lagafrumvarp