Guðjón Guðmundsson: ræður


Ræður

Fjárlög 1998

lagafrumvarp

Túnfiskveiðar

fyrirspurn

Efling atvinnu- og þjónustusvæða á landsbyggðinni

þingsályktunartillaga

Stjórn fiskveiða

(framsal veiðiheimilda)
lagafrumvarp

Málefni skipasmíðaiðnaðarins

fyrirspurn

Tekjuskattur og eignarskattur

(sjómannaafsláttur)
lagafrumvarp

Söfnunarkassar

(brottfall laga)
lagafrumvarp

Dreifikerfi Ríkisútvarpsins

fyrirspurn

Skýrsla forsætisráðherra um Byggðastofnun 1996

skýrsla ráðherra

Staðsetning nýrra ríkisfyrirtækja

þingsályktunartillaga

Framtíðarskipan raforkumála

þingsályktunartillaga

Stjórn fiskveiða

(endurnýjunarreglur fiskiskipa)
lagafrumvarp

Þróunarsjóður sjávarútvegsins

(úrelding krókabáta)
lagafrumvarp

Fjárlög 1998

lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(veiðiheimildir krókabáta)
lagafrumvarp

Fjárlög 1998

lagafrumvarp

Vegáætlun 1998-2002

þingsályktunartillaga

Íþróttalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Húshitunarkostnaður

fyrirspurn

Heimkoma háhyrningsins Keikós

fyrirspurn

Smíði á varðskipi

fyrirspurn

Staðsetning Fjárfestingarbanka og Nýsköpunarsjóðs

fyrirspurn

Ráðstöfun sýslumannsembættisins á Hólmavík

umræður utan dagskrár

Markaðs- og söluátak á íslensku dilkakjöti erlendis

þingsályktunartillaga

Hvalveiðar

þingsályktunartillaga

Stöðugleiki og öryggisbúnaður skipa

fyrirspurn

Rannsóknir og nýting á auðlindum í jörðu

lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 21 129,6
Andsvar 17 19,23
Flutningsræða 1 14,77
Grein fyrir atkvæði 4 1,95
Samtals 43 165,55
2,8 klst.