Guðjón Guðmundsson: ræður


Ræður

Hvalveiðar

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Áhrif stórrar álbræðslu á fámennt samfélag

fyrirspurn

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Útsendingar sjónvarpsins

fyrirspurn

Happdrætti Háskóla Íslands

(happdrættisvélar)
lagafrumvarp

Framhald framkvæmda við Fljótsdalsvirkjun

þingsályktunartillaga

Innganga í Alþjóðahvalveiðiráðið

fyrirspurn

Notkun á íslensku máli í veðurfréttum

fyrirspurn

Framhald framkvæmda við Fljótsdalsvirkjun

þingsályktunartillaga

Tillaga Samfylkingarinnar um opna nefndarfundi

athugasemdir um störf þingsins

Byggðastofnun

(heildarlög)
lagafrumvarp

Ósk um viðræður við fulltrúa Norsk Hydro

athugasemdir um störf þingsins

Fullgilding samnings um framkvæmd, beitingu og þróun Schengen-gerðanna

þingsályktunartillaga

Fjárlög 2000

lagafrumvarp

Iðnaðarlög

(meistarabréf, útgáfa sveinsbréfa o.fl.)
lagafrumvarp

Framhald framkvæmda við Fljótsdalsvirkjun

þingsályktunartillaga

Fundur í iðnn. með skipulagsstjóra ríkisins

um fundarstjórn

Framhald framkvæmda við Fljótsdalsvirkjun

þingsályktunartillaga

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Stjórn fiskveiða

(framsal veiðiheimilda)
lagafrumvarp

Atkvæðagreiðsla um skýrslubeiðni

um fundarstjórn

Vegáætlun fyrir árin 2000 - 2004

þingsályktunartillaga

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Starfsskilyrði stjórnvalda og eftirlit með starfsemi þeirra

skýrsla

Sala Sementsverksmiðjunnar hf.

fyrirspurn

Þriggja fasa rafmagn

fyrirspurn

Olíuleit við Ísland

fyrirspurn

Rekstur nýs hjúkrunarheimilis við Sóltún

fyrirspurn

Starfsemi og fjárreiður stjórnmálasamtaka

lagafrumvarp

Kjör stjórnenda Fjárfestingarbanka atvinnulífsins

fyrirspurn

Stofnun hlutafélags um Flugstöð Leifs Eiríkssonar

lagafrumvarp

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Vörumerki

(málarekstur o.fl.)
lagafrumvarp

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Kosningar til Alþingis

(heildarlög)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

umræður utan dagskrár

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Afgreiðsla utanrmn. á þáltill. um endurskoðun viðskiptabanns á Írak

athugasemdir um störf þingsins

Orkunýtnikröfur

lagafrumvarp

Kjarasamningar opinberra starfsmanna

(fjöldauppsagnir)
lagafrumvarp

Þjóðlendur

(kostnaður af hagsmunagæslu, málsmeðferð)
lagafrumvarp

Notkun íslenskra veðurhugtaka

fyrirspurn

Flutningur eldfimra efna um Hvalfjarðargöng

fyrirspurn

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Þingmannamál til umræðu

um fundarstjórn

Lögleiðing ólympískra hnefaleika

lagafrumvarp

Starfsréttindi tannsmiða

lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 50 100,15
Andsvar 34 50,3
Flutningsræða 4 9,87
Grein fyrir atkvæði 2 0,85
Um fundarstjórn 1 0,68
Samtals 91 161,85
2,7 klst.