Guðjón Guðmundsson: ræður


Ræður

Tilkynning um stjórnir í þingflokkum

tilkynningar forseta

Tilkynning um kosningu embættismanna fastanefnda

tilkynningar forseta

Ummæli þingmanns í umræðum um stefnuræðu forsætisráðherra

tilkynningar forseta

Tilkynning um kosningu embættismanna alþjóðanefnda

tilkynningar forseta

Fjárlög 2001

lagafrumvarp

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Viðvera ráðherra í fyrirspurnatíma

athugasemdir um störf þingsins

Þátttaka Íslands í Alþjóðahvalveiðiráðinu

þingsályktunartillaga

Fjárfesting erlendra aðila í atvinnurekstri

(fiskiðnaður)
lagafrumvarp

Tímareikningur á Íslandi

lagafrumvarp

Flutningur hættulegra efna um jarðgöng

þingsályktunartillaga

Viðvera þingmanna

athugasemdir um störf þingsins

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Tekjuskattur og eignarskattur

(skatthlutfall)
lagafrumvarp

Skýrsla utanríkisráðherra um utanríkismál

skýrsla ráðherra

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Jöfnun flutningskostnaðar á sementi

(stjórnarmenn o.fl.)
lagafrumvarp

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Tekjustofnar sveitarfélaga

(útsvar, fasteignaskattur o.fl.)
lagafrumvarp

Flutningur eldfimra efna

fyrirspurn

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 2001

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Lokafjárlög 1998

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(skatthlutfall)
lagafrumvarp

Áhrif hrefnustofnsins á viðgang þorskstofnsins

fyrirspurn

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Kveðjur til heilbrigðisráðherra

athugasemdir um störf þingsins

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Almannatryggingar

(tekjutrygging örorkulífeyrisþega)
lagafrumvarp

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Spilliefni

fyrirspurn

Flutningur verkefna eða stofnana til landsbyggðarinnar

fyrirspurn

Þjóðfáni Íslendinga í þingsal Alþingis

þingsályktunartillaga

Kosningar til Alþingis

(kjördæmaskipan o.fl.)
þingsályktunartillaga

Orð forsætisráðherra í utandagskrárumræðu

um fundarstjórn

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Langtímaáætlun í öryggismálum sjófarenda

þingsályktunartillaga

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Síðasti skiladagur nýrra þingmála

tilkynningar forseta

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Réttur til að kalla sig viðskiptafræðinga eða hagfræðinga

(réttur til starfsheitis o.fl.)
lagafrumvarp

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Þingsályktunartillaga um Þjóðhagsstofnun

athugasemdir um störf þingsins

Páskakveðjur

Sumarkveðjur

Þingmennskuafsal Ingibjargar Pálmadóttur

tilkynningar forseta

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Tilkynning um mannabreytingu í fjárlaganefnd

tilkynningar forseta

Almenn hegningarlög

(fíkniefnabrot)
lagafrumvarp

Stofnun hlutafélags um Orkubú Vestfjarða

lagafrumvarp

Stjórnskipulag byggðamála og vinnulag við byggðaáætlanir

umræður utan dagskrár

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Viðvera stjórnarþingmanna

athugasemdir um störf þingsins

Dagskrá fundarins

um fundarstjórn

Almenn hegningarlög

(fíkniefnabrot)
lagafrumvarp

Stofnun hlutafélags um Orkubú Vestfjarða

lagafrumvarp

Stofnun hlutafélaga um Landsbanka Íslands og Búnaðarbanka Íslands

(sala hlutafjár ríkissjóðs)
lagafrumvarp

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Kjaramál fiskimanna og fleira

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Viðurkenning á menntun og prófskírteinum

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Tilhögun þingfundar

um fundarstjórn

Raforkuver

(stækkun Nesjavallavirkjunar)
lagafrumvarp

Stofnun hlutafélags um Orkubú Vestfjarða

lagafrumvarp

Almannatryggingar og félagsleg aðstoð

(grunnlífeyrir, tekjutryggingarauki, frítekjumark o.fl.)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 76 56,8
Andsvar 18 21,7
Flutningsræða 3 13,25
Um fundarstjórn 2 1,58
Grein fyrir atkvæði 2 1,33
Samtals 101 94,66
1,6 klst.