Guðjón A. Kristjánsson: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana

Fjárlög 2009

lagafrumvarp

Heimild til fjárveitingar úr ríkissjóði vegna sérstakra aðstæðna á fjármálamarkaði

(breytt staða íslenskra banka)
lagafrumvarp

Hlutdeild sveitarfélaga í innheimtum skatttekjum

þingsályktunartillaga

Almannatryggingar

(frítekjumark lífeyrissjóðsgreiðslna)
lagafrumvarp

Umræða um stöðu mála á fjármálamarkaði

um fundarstjórn

Aukinn þorskafli á fiskveiðiárinu 2008--2009

þingsályktunartillaga

Þjóðlendur

(sönnunarregla)
lagafrumvarp

Breytt stjórn fiskveiða í samræmi við úrskurð mannréttindanefndar Sameinuðu þjóðanna

þingsályktunartillaga

Staða bankakerfisins, munnleg skýrsla forsætisráðherra

skýrsla ráðherra

Lánamál og lánakjör einstaklinga

þingsályktunartillaga

Tekjuskattur

(ferðakostnaður)
lagafrumvarp

Háskóli á Ísafirði

lagafrumvarp

Þakkir til Færeyinga -- stýrivaxtahækkun

störf þingsins

Framkvæmdir við Vestfjarðaveg

fyrirspurn

Skýrsla forsætisráðherra um efnahagsmál og aðkomu Alþjóðagjaldeyrissjóðsins

skýrsla ráðherra

Afkoma heimilanna

umræður utan dagskrár

Þorskeldi

umræður utan dagskrár

Stjórn fiskveiða

(aukin heimild til flutnings aflamarks milli ára)
lagafrumvarp

Umgengni um nytjastofna sjávar

(útflutningur óunnins afla)
lagafrumvarp

Húsnæðismál

(lengri lánstími skuldbreytingarlána vegna greiðsluerfiðleika)
lagafrumvarp

Stéttarfélög og vinnudeilur

(lausir kjarasamningar)
lagafrumvarp

Strandsiglingar

(uppbygging)
þingsályktunartillaga

Stimpilgjald

(undanþága gjalds vegna skuldbreytingar lána)
lagafrumvarp

Hlutverk og horfur sveitarfélaga í efnahagskreppu

umræður utan dagskrár

Icesave-reikningar og Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn

tilkynning

Gjaldeyrislán frá öðrum þjóðum

óundirbúinn fyrirspurnatími

Fjárhagsleg fyrirgreiðsla hjá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum

þingsályktunartillaga

Vantraust á ríkisstjórnina, þingrof og nýjar kosningar

vantraust

Efling gjaldeyrissjóðsins

umræður utan dagskrár

Jafnræði kynja í ríkisbönkum

fyrirspurn

Rannsókn á aðdraganda og orsökum falls íslensku bankanna 2008

(rannsóknarnefnd á vegum Alþingis)
lagafrumvarp

Gjaldeyrismál

(takmörkun gjaldeyrisviðskipta)
lagafrumvarp

Fjárhagsleg fyrirgreiðsla hjá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum

þingsályktunartillaga

Umgengni um nytjastofna sjávar

(útflutningur óunnins afla)
lagafrumvarp

Samráð ríkisstjórnarinnar við launþegasamtökin

umræður utan dagskrár

Kjararáð

(launalækkun alþingismanna og ráðherra)
lagafrumvarp

Umgengni um nytjastofna sjávar

(útflutningur óunnins afla)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(aukin heimild til flutnings aflamarks milli ára)
lagafrumvarp

Fjárlög 2009

lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Fjáraukalög 2008

lagafrumvarp

Virðisaukaskattur, vörugjald o.fl.

(framlenging ákvæða um lækkun gjalda af vistvænum ökutækjum)
lagafrumvarp

Eftirlaun forseta Íslands, ráðherra, alþingismanna og hæstaréttardómara

(réttindaávinnsla o.fl.)
lagafrumvarp

Kjararáð

(launalækkun alþingismanna og ráðherra)
lagafrumvarp

Fjáraukalög 2008

lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Fjáraukalög 2008

lagafrumvarp

Eftirlaun forseta Íslands, ráðherra, alþingismanna og hæstaréttardómara

(réttindaávinnsla o.fl.)
lagafrumvarp

Fjárlög 2009

lagafrumvarp

Fjáraukalög 2008

lagafrumvarp

Fjárlög 2009

lagafrumvarp

Fjáraukalög 2008

lagafrumvarp

Staða efnahagsmála og horfur á vinnumarkaði, munnleg skýrsla forsætisráðherra

skýrsla ráðherra

Slit stjórnarsamstarfs

tilkynning frá ríkisstjórninni

Stefna ríkisstjórnarinnar, skýrsla forsrh.

stefnuræða forsætisráðherra

Handfæraveiðar

óundirbúinn fyrirspurnatími

Stjórn fiskveiða

(veiðiréttur)
lagafrumvarp

Seðlabanki Íslands

(skipulag yfirstjórnar og peningastefnunefnd)
lagafrumvarp

Sala Morgunblaðsins

óundirbúinn fyrirspurnatími

Staða landbúnaðarins

umræður utan dagskrár

Innköllun íslenskra aflaheimilda

þingsályktunartillaga

Endurúthlutun aflaheimilda

umræður utan dagskrár

Einföldun á almannatryggingakerfinu

fyrirspurn

Hólaskóli -- Háskólinn á Hólum

fyrirspurn

Mál á dagskrá -- tónlistar- og ráðstefnuhús

um fundarstjórn

Skerðing bóta almannatrygginga vegna lífeyrisgreiðslna

óundirbúinn fyrirspurnatími

Endurreisn efnahagslífsins

umræður utan dagskrár

Hagsmunir Íslands í loftslagsmálum

þingsályktunartillaga

Stjórnarskipunarlög

(stjórnlagaþing, náttúruauðlindir í þjóðareign og þjóðaratkvæðagreiðslur)
lagafrumvarp

Hagsmunir Íslands vegna Icesave-ábyrgðanna

umræður utan dagskrár

Tilkynning forsætisráðherra um þingrof og kosningar

tilkynningar forseta

Yfirfærsla lána milli gömlu og nýju bankanna

óundirbúinn fyrirspurnatími

Endurreisn bankakerfisins

umræður utan dagskrár

Náms- og starfsráðgjafar

(heildarlög, EES-reglur)
lagafrumvarp

Þingmál um veiðar á hrefnu og langreyði

um fundarstjórn

Vextir og verðtrygging

(frysting hlutfalls verðtryggingar)
lagafrumvarp

Staða fjármálafyrirtækja

tilkynning

Framganga samgönguáætlunar

umræður utan dagskrár

Umræða um utanríkismál

um fundarstjórn

Verðbætur á lán

umræður utan dagskrár

Stjórnarskipunarlög

(stjórnlagaþing, náttúruauðlindir í þjóðareign og þjóðaratkvæðagreiðslur)
lagafrumvarp

Áhrif gjaldeyrishafta á samkeppnisstöðu íslenskra fyrirtækja

umræður utan dagskrár

Framkvæmd fjárlaga og samskipti við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn

umræður utan dagskrár

Skýrsla fjármálanefndar breska þingsins um áhrif aðgerða bresku stjórnarinnar á fall íslensku bankanna

umræður utan dagskrár

Almennar stjórnmálaumræður

Stefna VG í efnahagsmálum -- orð þingmanns um framlög til stjórnmálaflokka

störf þingsins

Frestun á fundum Alþingis

frestun funda

Stjórnarskipunarlög

(stjórnlagaþing, náttúruauðlindir í þjóðareign og þjóðaratkvæðagreiðslur)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 87 626,6
Flutningsræða 10 175,83
Andsvar 36 59,4
Um atkvæðagreiðslu 5 4,72
Grein fyrir atkvæði 3 1,87
Um fundarstjórn 1 1,15
Samtals 142 869,57
14,5 klst.