Guðlaugur Gíslason: ræður


Ræður

Kaupsamningar bæjarstarfsmanna í Vestmannaeyjum

umræður utan dagskrár

Varnir gegn tjóni af völdum Kötluhlaups

þingsályktunartillaga

Aðstoð ríkisins við kaupstaði og kauptún vegna landakaupa

lagafrumvarp

Strandferðaskip fyrir siglingaleiðina Vestmannaeyjar - Þorlákshöfn

lagafrumvarp

Vegalög

lagafrumvarp

Meðferð ölvaðra manna og drykkjusjúkra

lagafrumvarp

Lækningaleyfi

lagafrumvarp

Vinnuvernd

lagafrumvarp

Stýrimannaskóli í Vestmannaeyjum

lagafrumvarp

Dragnótaveiðar í fiskveiðilandhelgi

lagafrumvarp

Sjómannatryggingar

þingsályktunartillaga

Tekjustofnar sveitarfélaga

lagafrumvarp

Búfjárhald í kaupstöðum og kauptúnum

lagafrumvarp

Ferðir með skriðbíl yfir Skeiðarársand

þingsályktunartillaga

Almennar stjórnmálaumræður

Lögsagnarumdæmi Akraneskaupstaðar

lagafrumvarp