Guðlaugur Gíslason: ræður


Ræður

Tekjustofnar sveitarfélaga

lagafrumvarp

Sala Holts í Dyrhólahreppi

lagafrumvarp

Sala Hóls í Ölfusi

lagafrumvarp

Verndun hrygningarsvæða

fyrirspurn

Húsnæðismálastofnun ríkisins

lagafrumvarp

Ráðstafanir vegna nýs gengis íslenskrar krónu

lagafrumvarp

Verðlagsuppbót á laun og vísitala framfærslukostnaðar

lagafrumvarp

Verðlagsmál

lagafrumvarp

Söluskattur

lagafrumvarp

Framfærslulög

lagafrumvarp

Almannatryggingar

lagafrumvarp

Bjargráðasjóður Íslands

lagafrumvarp

Vatnsveita Vestmannaeyja

þingsályktunartillaga

Smíði fiskiskipa

lagafrumvarp

Tollskrá o.fl.

lagafrumvarp

Fiskimálaráð

lagafrumvarp

Hækkun á bótum almannatrygginga

lagafrumvarp

Fiskimálaráð

lagafrumvarp

Dráttarbrautir og skipasmíðastöðvar

lagafrumvarp

Ráðstafanir til lækkunar ríkisútgjalda

lagafrumvarp

Dýravernd

lagafrumvarp

Tekjustofnar sveitarfélaga

lagafrumvarp

Breyting á mörkum Eskifjaðrarhrepps og Reyðarfjarðarhrepps og sala Hólma

lagafrumvarp

Undirbúningur þess að gera akfært umhverfis landið

þingsályktunartillaga

Húsnæðismálastofnun ríkisins

lagafrumvarp