Guðlaugur Gíslason: ræður


Ræður

Verðjöfnunarsjóður fiskiðnaðarins

lagafrumvarp

Tæknistofnun sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Loðna til bræðslu

lagafrumvarp

Verðjöfnunarsjóður fiskiðnaðarins

lagafrumvarp

Lántaka Fiskveiðasjóðs Íslands o.fl.

lagafrumvarp

Verðjöfnunarsjóður fiskiðnaðarins

lagafrumvarp

Stofnun fiskvinnsluskóla í Vestmannaeyjum

þingsályktunartillaga

Hafnalög

lagafrumvarp

Loðna til bræðslu

lagafrumvarp

Stýrimannaskólinn í Vestmannaeyjum

lagafrumvarp

Vátrygging fiskiskipa

fyrirspurn

Tryggingamál sjómanna

fyrirspurn

Úrbætur í heilbrigðismálum í Ólafsfirði og Norður-Þingeyjarsýslu

fyrirspurn

Vátrygging fiskiskipa

fyrirspurn

Tryggingamál sjómanna

fyrirspurn

Úrbætur í heilbrigðismálum í Ólafsfirði og Norður-Þingeyjarsýslu

fyrirspurn

Tryggingamál sjómanna

fyrirspurn

Umræður utan dagskrár

Umræður utan dagskrár

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Ráðstafanir vegna nýs gengis íslenskrar krónu

lagafrumvarp

Bann gegn veiðum með botnvörpu og flotvörpu

lagafrumvarp

Almannatryggingar

lagafrumvarp

Fjárlög 1973

lagafrumvarp

Eldgosið í Vestmannaeyjum

tilkynningar forseta

Ný höfn á suðurstönd landsins

þingsályktunartillaga

Veiðar með botnvörpu, flotvörpu og dragnót í fiskveiðilandhelginni

lagafrumvarp