Guðlaugur Gíslason: ræður


Ræður

Bygging skips til Vestmannaeyjaferða

þingsályktunartillaga

Bráðabirgðasamkomulag við Bretland um veiðar breskra togara

þingsályktunartillaga

Bann gegn veiðum með botnvörpu og flotvörpu

lagafrumvarp

Útfærsla fiskveiðilandhelgi í 200 sjómílur

þingsályktunartillaga

Almenn hegningarlög

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Lántökuheimild vegna framkvæmda- og fjáröflunaráætlunar 1973

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Lántökuheimild vegna framkvæmda- og fjáröflunaráætlunar 1973

lagafrumvarp

Nýting raforku til húshitunar

þingsályktunartillaga

Sjálfskuldarábyrgð á lánum til kaupa á fiskiskipum

lagafrumvarp

Veiðar með botnvörðu, flotvörpu og dragnót í fiskveiðilandhelgi

lagafrumvarp

Fjárlög 1974

lagafrumvarp

Sjálfskuldarábyrgð á lánum til kaupa á fiskiskipum

lagafrumvarp

Sveitarstjórnarkosningar

lagafrumvarp

Gjald til að draga úr áhrifum olíuverðhækkana

lagafrumvarp

Neyðarráðstafanir vegna jarðelda á Heimaey

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Veiðar með botnvörpu, flotvörpu og dragnót í fiskveiðilandhelginni

lagafrumvarp

Neyðarráðstafanir vegna jarðelda á Heimaey

lagafrumvarp

Vísindaleg verndun fiskimiða landgrunnsins

lagafrumvarp

Skattkerfisbreyting

lagafrumvarp

Vísitölutrygging bótafjár íbúðarhúsa vegna jarðeldanna á Heimaey

fyrirspurn

Lántökuheimild fyrir ríkissjóð

lagafrumvarp

Áhrif olíuverðhækkana á hitunarkostnað íbúða

lagafrumvarp

Nýting raforku til húshitunar

þingsályktunartillaga

Áhrif olíuverðhækkana á hitunarkostnað íbúða

lagafrumvarp

Launasjóður rithöfunda

lagafrumvarp