Guðlaugur Gíslason: ræður


Ræður

Minning Áka Jakobssonar

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Drengskaparheit unnið

Samkomulag við Sambandslýðveldið Þýskaland um veiðar þýskra togara

þingsályktunartillaga

Snjóflóð á Norðfirði og fjáröflun til Viðlagasjóðs

lagafrumvarp

Útflutningsgjald af sjávarafurðum

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Landhelgisgæslan

þingsályktunartillaga

Vátryggingariðgjöld fiskiskipa

lagafrumvarp

Veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands

lagafrumvarp