Guðmundur Ágústsson: ræður


Ræður

Efnahagsaðgerðir

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Stefnuræða forsætisráðherra

Bygging ráðhúss í Reykjavíkurtjörn

þingsályktunartillaga

Endurskoðun á varnarsamningi Íslands og Bandaríkjanna

þingsályktunartillaga

Lánasjóður íslenskra námsmanna

fyrirspurn

Ferðaskrifstofa ríkisins

fyrirspurn

Lánsfjárlög 1989

lagafrumvarp

Meðferðarheimili fyrir ósakhæfa afbrotamenn

fyrirspurn

Gjalddagi söluskatts

fyrirspurn

Aðför

(heildarlög)
lagafrumvarp

Grunnskóli

(skólaskylda, samfelldur skóladagur o.fl.)
lagafrumvarp

Grunnskóli

(skólanefndir)
lagafrumvarp

Tryggingarsjóður sjúklinga

fyrirspurn

Hagræðing og nýjar leiðir í ríkisbúskapnum

þingsályktunartillaga

Jöfnun á námskostnaði

(heildarlög)
lagafrumvarp

Framhaldsskólar

(gildistaka)
lagafrumvarp

Efnahagsaðgerðir

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Stjórnsýslulöggjöf

fyrirspurn

Aðskilnaður dómsvalds og umboðsvalds í héraði

lagafrumvarp

Framhaldsskólar

(gildistaka)
lagafrumvarp

Vörugjald

(gjaldflokkar og gjaldstofn)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(skatthlutföll, persónuafsláttur o.fl.)
lagafrumvarp

Erfðalög

(önnur erfð, óskipt bú o.fl.)
lagafrumvarp

Fjárlög 1989

lagafrumvarp

Stofnlánadeild landbúnaðarins

(fiskeldislán)
lagafrumvarp

Fjölskylduráðgjöf

lagafrumvarp

Háskóli Íslands

(dómnefndir og veiting embætta)
lagafrumvarp

Viðskiptabankar

(bankaráð, hagsmunaárekstrar o.fl.)
lagafrumvarp

Seðlabanki Íslands

(vaxtaákvarðanir o.fl.)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(millifærður persónuafsláttur)
lagafrumvarp

Verðlag, samkeppnishömlur og óréttmætir viðskiptahættir

(Verðlagsráð, skýrslur og verðlagning orku)
lagafrumvarp

Verðbréfaviðskipti

lagafrumvarp

Byggingarsjóður námsmanna

þingsályktunartillaga

Könnun á afbrotaferli fanga

þingsályktunartillaga

Virðisaukaskattur

(skattþrep)
lagafrumvarp

Sala á hlutabréfum í Útvegsbanka Íslands hf.

fyrirspurn

Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins

fyrirspurn

Olís og Alþýðubankinn

umræður utan dagskrár

Viðskiptabankar

(bankaráð, hagsmunaárekstrar o.fl.)
lagafrumvarp

Aðskilnaður dómsvalds og umboðsvalds í héraði

lagafrumvarp

Söluskattur

(skattþrep)
lagafrumvarp

Almenn hegningarlög

lagafrumvarp

Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins

(aðildarskilyrði o.fl.)
lagafrumvarp

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Framhaldsskólar

(rekstrarkostnaður, skólanefndir o.fl.)
lagafrumvarp

Söluskattur

(skattþrep)
lagafrumvarp

Sjúkraliðar

(verkstjórn og starfsábyrgð)
lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður

Kjarasamningur ríkisins við Landssamband lögreglumanna

fyrirspurn

Vaxtalög

(fjárfestingalánasjóðir, dráttarvextir, okur o.fl.)
lagafrumvarp

Aðstoð við leigjendur

þingsályktunartillaga

Ráðstafanir vegna kjarasamninga

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Efling löggæslu

þingsályktunartillaga

Málefni Sigló hf. og fleira

beiðni um skýrslu

Framhaldsskólar

(rekstrarkostnaður, skólanefndir o.fl.)
lagafrumvarp

Húsnæðisstofnun ríkisins

(húsbréfaviðskipti)
lagafrumvarp

Staðgreiðsla opinberra gjalda

(forgangur skattkrafna við skipti)
lagafrumvarp

Húsnæðisstofnun ríkisins

(húsbréfaviðskipti)
lagafrumvarp

Tekjustofnar sveitarfélaga

(heildarlög)
lagafrumvarp

Húsnæðisstofnun ríkisins

(húsbréfaviðskipti)
lagafrumvarp

Staðgreiðsla opinberra gjalda

(forgangur skattkrafna við skipti)
lagafrumvarp

Leigubifreiðar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Hlutafélög

(heildarendurskoðun)
lagafrumvarp