Guðmundur Ágústsson: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana

Frestun virðisaukaskatts

umræður utan dagskrár

Sakadómur í ávana- og fíkniefnamálum

(meðdómsmenn)
lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1989

(lántökuheimild ríkissjóðs)
lagafrumvarp

Gildistaka virðisaukaskatts

umræður utan dagskrár

Uppboðsmarkaður fyrir sjávarafla

(heildarlög)
lagafrumvarp

Vantraust á ríkisstjórnina

vantraust

Greiðslujöfnun fasteignaveðlána

(launavísitala)
lagafrumvarp

Nefndastörf

um fundarstjórn

Lífeyrissjóður bænda

(fjármögnun útgjalda og verðbætur)
lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1989

(lántökuheimild ríkissjóðs)
lagafrumvarp

Viðskiptabankar

(samruni viðskiptabanka)
lagafrumvarp

Virðisaukaskattur

(skatthlutfall o.fl.)
lagafrumvarp

Launaskattur

(gjalddagi)
lagafrumvarp

Skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði

lagafrumvarp

Vísitala byggingarkostnaðar

(endurgreiðsla virðisaukaskatts)
lagafrumvarp

Kjarasamningar opinberra starfsmanna

(breyting á verkaskiptingu ríkis og sveitarfélaga)
lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1990

lagafrumvarp

Stimpilgjald

(hlutabréf)
lagafrumvarp

Frádráttur vegna fjárfestingar í atvinnurekstri

(hámarksfjárhæðir)
lagafrumvarp

Orkuskattur og kjarasamningar

um fundarstjórn

Tekjuskattur og eignarskattur

(eignarskattur af íbúðareign)
lagafrumvarp

Stjórnarráð Íslands

(umhverfisráðuneyti)
lagafrumvarp

Myndbandamálið

fyrirspurn

Skipuleg málsleið fyrir brotaþola í nauðgunarmálum

fyrirspurn

Stjórn fiskveiða

(heildarlög)
lagafrumvarp

Stjórnarráð Íslands

(umhverfisráðuneyti)
lagafrumvarp

Bifreiðagjald

(frestun gjalddaga til 1.apríl)
lagafrumvarp

Stjórnarráð Íslands

(umhverfisráðuneyti)
lagafrumvarp

Afnám togveiðiheimilda fyrir Vestfjörðum

þingsályktunartillaga

Leigubifreiðar

fyrirspurn

Húsaleigusamningar

(viðskiptavild leigutaka)
lagafrumvarp

Lögskráning sjómanna

(smábátar)
lagafrumvarp

Bifreiðagjald

(upphæð gjalds)
lagafrumvarp

Ábyrgðadeild fiskeldislána

lagafrumvarp

Samningur menntamálaráðherra við Sturlu

umræður utan dagskrár

Byggingarsjóður ríkisins

umræður utan dagskrár

Ábyrgðadeild fiskeldislána

lagafrumvarp

Dómsvald í héraði

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Samningur um gagnkvæma aðstoð í tollamálum

(aðild Færeyja)
lagafrumvarp

Tilraunastöð Háskólans í meinafræði

lagafrumvarp

Bann gegn viðskiptum við Suður-Afríku og Namibíu

(niðurfelling gagnvart Namibíu)
lagafrumvarp

Samningur um aðstoð í skattamálum

lagafrumvarp

Lánasýsla ríkisins

(heildarlög)
lagafrumvarp

Þjóðarbókhlaða og endurbætur menningarbygginga

(skattskyld mörk eigna)
lagafrumvarp

Greiðsla vaxta af ofgreiddum sköttum

fyrirspurn

Störf bankaeftirlitsins að málefnum Ávöxtunar sf.

fyrirspurn

Samkomulag um afgreiðslu kvótafrumvarpsins

umræður utan dagskrár

Gjald af erlendum lánum vegna skipasmíða

lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(heildarlög)
lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður (eldhúsdagsumræður)

Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins

(sjóðfélagar)
lagafrumvarp

Ársreikningar og endurskoðun lífeyrissjóða

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(söluhagnaður af hlutabréfum o.fl.)
lagafrumvarp

Yfirstjórn umhverfismála

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(persónuafsláttur og eignarskattur eftirlifandi maka)
lagafrumvarp

Jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla

(heildarlög)
lagafrumvarp