Guðmundur Ágústsson: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana

Samningaviðræður um Evrópska efnahagssvæðið

skýrsla

Lífeyrisréttindi hjóna

lagafrumvarp

Fjárhagsvandi byggingarsjóðanna

umræður utan dagskrár

Meðferð opinberra mála

(heildarlög)
lagafrumvarp

Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn

(breytingar á stofnskrá)
lagafrumvarp

Kvóti Íslands hjá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum

lagafrumvarp

Ábyrgðadeild fiskeldislána

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Norrænt fjármögnunarfélag á sviði umhverfisverndar

lagafrumvarp

Ábyrgð gagnvart Norræna fjárfestingarbankanum

lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1991

lagafrumvarp

Ársreikningar og endurskoðun lífeyrissjóða

lagafrumvarp

Ökukennsla

fyrirspurn

Afnám vísitölutengingar fjárskuldbindinga

fyrirspurn

Vextir á lánum Húsnæðisstofnunar

fyrirspurn

Kaup Húsnæðisstofnunar á íbúðum á nauðungaruppboði

fyrirspurn

Veiting ríkisborgararéttar

lagafrumvarp

Sektarmörk nokkurra laga o.fl.

lagafrumvarp

Brottfall laga og lagaákvæða

lagafrumvarp

Opinber réttaraðstoð

lagafrumvarp

Skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði

lagafrumvarp

Launamál

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Tímabundin lækkun tolls af bensíni

lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1991

lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1990

(lánsheimild ríkissjóðs innana landa o.fl.)
lagafrumvarp

Ráðstafanir vegna kjarasamninga

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Endurgreiðsla á gjaldi af erlendum lánum

lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1991

lagafrumvarp

Endurreisnar- og þróunarbanki Evrópu

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(frádrættir, tekju- og eignarmörk o.fl.)
lagafrumvarp

Útflutningsráð Íslands

(heildarlög)
lagafrumvarp

Iðnlánasjóður

lagafrumvarp

Jöfnunargjald

(lækkun gjalds og niðurfelling)
lagafrumvarp

Virðisaukaskattur

(sjóðvélar o.fl.)
lagafrumvarp

Tryggingagjald

lagafrumvarp

Staðgreiðsla opinberra gjalda

(tryggingagjald)
lagafrumvarp

Starfsmannamál

(framkvæmd kjarasamninga og félagsaðild)
lagafrumvarp

Húsnæðislánastofnanir og húsbankar

lagafrumvarp

Launamál

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Útvarpslög

(útvarp um streng o.fl.)
lagafrumvarp

Endurgreiðsla á gjaldi af erlendum lánum

lagafrumvarp

Málefni Litáens

þingsályktunartillaga

Gjaldþrotaskipti o.fl.

(heildarlög)
lagafrumvarp

Stjórnarskipunarlög

(deildaskipting Alþingis o.fl.)
lagafrumvarp

Ráðstafanir vegna aflabrests í loðnuveiðum

lagafrumvarp

Meðferð opinberra mála

(heildarlög)
lagafrumvarp

Afgreiðsla lánsfjárlaga

um fundarstjórn

Fangelsi og fangavist

(agaviðurlög)
lagafrumvarp

Starfskjör presta þjóðkirkjunnar

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Virðisaukaskattur

(hjálparbúnaður fyrir sjónskerta)
lagafrumvarp

Byggðastofnun

(byggðaáætlun o.fl.)
lagafrumvarp

Starfskjör presta þjóðkirkjunnar

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Byggðastofnun

(byggðaáætlun o.fl.)
lagafrumvarp

Sjóðshappdrætti til stuðnings kaupum á björgunarþyrlu

lagafrumvarp

Fangelsi og fangavist

(agaviðurlög)
lagafrumvarp

Efnahagsaðgerðir

(hlutafjárdeild við Byggðastofnun)
lagafrumvarp

Sjóðshappdrætti til stuðnings kaupum á björgunarþyrlu

lagafrumvarp

Stjórnsýslulög

lagafrumvarp

Upplýsingaskylda stjórnvalda

lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður (útvarpsumr.)

Aðflutningsgjöld af leigubifreiðum

fyrirspurn

Kosningar til Alþingis

(kjörskrá, framboðsfrestur)
lagafrumvarp

Stjórnarráð Íslands

(Fjárlaga- og hagsýslustofnun)
lagafrumvarp

Efnahagsaðgerðir

(hlutafjárdeild við Byggðastofnun)
lagafrumvarp

Stjórnarskipunarlög

(deildaskipting Alþingis o.fl.)
lagafrumvarp

Afgreiðsla frv. um stjórnarskipunarlög

um fundarstjórn

Tekjuskattur og eignarskattur

(skattlagning hlutafélaga, hlutabréfaviðskipti o.fl.)
lagafrumvarp

Frádráttur vegna fjárfestingar í atvinnurekstri

(hámark frádráttar, hlutabréfaviðskipti o.fl.)
lagafrumvarp

Stjórnarskipunarlög

(deildaskipting Alþingis o.fl.)
lagafrumvarp

Skaðsemisábyrgð

lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1991

lagafrumvarp